10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A8.2215.639.317.44
2แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D8.2215.619.307.41
3ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBDAP8.6412.586.88--
4เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผลKKP LTFD10.9812.271.151.84
5ไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBLARGEE7.9411.87----
6กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผลKFLTFA50-D5.0011.091.572.06
7ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBDA7.7211.076.405.29
8วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล1AMSET50-ID12.0011.06----
9ไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio ชนิดสะสมมูลค่าSCBLARGEA7.5311.03----
10ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B8.2010.8310.866.89

Equity Small MidCap_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ25.6136.9428.3314.81
2กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอKT-mai20.2424.0520.065.11
3กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ14.2423.7526.689.52
4แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME10.7519.1023.33--
5ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผลTLDIVEQ-D16.6218.556.67--
6ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D16.5718.527.03--
7ทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพTLDIVRMF16.4518.296.84--
8แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D11.0418.1611.568.20
9เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุนMIDSMALLMF14.4718.15----
10เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF14.4318.1125.59--

Property Indirect_Mar. 2022.xl

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP-0.271.98-5.201.46
2ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลTTHREIT0.091.47----
3วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONEPROP-RMF-1.32-0.11-6.92-0.85
4วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D-1.31-0.17-5.32-0.26
5ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-0.66-0.99-5.450.95
6แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์LHPROPINFRA-E-1.46-1.35----
7แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHPROPINFRA-D-1.46-1.40-5.781.12
8เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF-1.56-1.98-6.141.69
9ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF-1.92-2.21-6.60-0.53
10แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-1.74-2.25-4.851.74

Aggressive Allocation _Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัสASP-FLEXPLUS-3.5717.3414.14--
2แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผลLHSMARTDSSF-SSFX9.7916.68----
3แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมและจ่ายเงินปันLHSMARTDSSF-SSF9.7816.63----
4แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF9.3415.327.165.31
5แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF11.0414.726.364.77
6แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลLHFL9.1014.556.384.57
7แอล เอช ซีเล็ค ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSELECT-D9.3613.045.97--
8เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมMTF-SSF7.9712.16----
9เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษMTF-SSFX7.9812.16----
10เค หุ้นทุนบริพัตรK-FEQ7.2111.756.625.24

Moderate Allocation _Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF5.438.271.321.84
2เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF5.086.761.612.00
3แอล เอช อินคัม พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลLHIP-D4.786.60.272.94
4รวงข้าวดุลทรัพย์RKBC4.265.524.863.78
5ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)UFIN-A1.985.181.193.36
6ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)UFIN-N1.985.181.193.36
7กาญจนอนันต์KAF4.294.926.104.35
8เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดเพื่อการออมKKP SG-AA-SSF-0.184.78----
9เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไปKKP SG-AA-0.184.774.543.99
10ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์TW-BAL2.694.712.723.36

Conservative Allocation_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัสMIPLUS5.047.39----
2แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส์LHWPLUS-E1.024.35----
3แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลLHWPLUS-D1.024.35----
4แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดสะสมมูลค่าLHWPLUS-A1.024.35----
5เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF2.533.174.19--
6เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF1.812.923.002.27
7ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZeroTCIEZERO0.622.73----
8เค แพลน 2K-PLAN20.662.673.052.66
9เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไปKKP SG-AA Light-0.462.353.06--
10เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดเพื่อการออมKKP SG-AA Light-SSF-0.462.35----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก