10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF5.937.473.532.67
2เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.511.832.592.33
3เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F0.501.722.42
4เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI0.231.54----
5พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X0.151.51----
6พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI0.301.502.172.21
7เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED0.321.362.062.05
8เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF0.321.36----
9เอไอเอ อินคัม ฟันด์AIA-IC0.121.31----
10ธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออมT-ES-NF-SSF-0.011.25----

Short Term Bond_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL DPLUS-X8.589.05----
2แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.541.691.701.54
3เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB0.311.452.082.06
4กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y0.081.17----
5เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF0.491.07----
6ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.861.051.621.38
7เอ็มเอฟซีตราสารหนี้MFF0.161.011.561.50
8เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด FKKP PLUS-F0.440.931.32--
9เค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปK-CBOND-A0.030.891.671.65
10พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.720.880.630.84

Money Market_Mar. 2022

ลำดับลำดับลำดับ6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.300.60----
2ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.220.420.87
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.220.420.720.87
4เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.210.40----
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.220.400.831.03
6วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.200.390.70--
7วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพWE-MONYRMF0.210.37----
8พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C0.180.350.920.99
9ไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBTMFPLUS-E0.190.35----
10พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL iDAILY-R0.180.350.680.85

Global Bond_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST-1.786.272.570.52
2ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้นTUSFIX-1.795.481.62-0.22
3ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD2.053.563.05-0.85
4วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I-0.882.021.61--
5แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-RASP-FFPLUSR0.471.832.95--
6วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-GLOBHY-R-1.001.761.35--
7แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-AASP-FFPLUSA0.401.742.91--
8ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลUFFF-I-0.97-0.66----
9กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KFPREFER-A-5.08-0.91----
10ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์UFFF-1.10-0.96----

Emerging Market Bond_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ตราสารหนี้เอเชียASIA-B-4.42-2.720.971.24
2ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-8.37-5.43-0.90--
3เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-4.54-6.43-1.56-0.74
4ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-9.60-7.900.300.67
5อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB-11.16-8.95-2.37-1.21
6เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-13.55-12.87-1.46--
7ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-11.45-13.27-2.32-0.89
8ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-11.62-12.31-0.83-0.39

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก