หุ้น SCI บวก 3.31% หลังเพิ่มทุนบ.ย่อย 140 ลบ. ลงทุนเหมืองขุดบิทคอยน์

HoonSmart.com>>หุ้น SCI บวก 3.31% หลังบอร์ด”เอสซีไอ อีเลคตริค (SCI)มีมติเพิ่มทุนบริษัทย่อย”เอสซีไอ เวนเจอร์”(SCIV) 140 ล้านบาท ใช้ลงทุนธุรกิจเหมือง่ขุดบิทคอยน์ สร้างรายใหม่ให้กับบริษัทฯ โดยจะลงทุนเครื่องขุดบิทคอยน์ 195 เครื่อง ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเครื่องขุดบิทคอยน์ 1 ตู้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะทยอยสั่งซื้อและจะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/65 บริษัทฯคาดว่าจะรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่นี้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 10.13 น.หุ้น SCI บวก 3.31% มาอยู่ที่ 2.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท มูลค่าซื้อขาย 16.27 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 2.48 บาท ขึ้นสูงสุด 2.54 บาท และต่ำสุด 2.46 บาท

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค (SCI) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.65 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนในบริษัท เอสซีไอ เวนเจอร์ (SCIV)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวนเงิน 140 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ทางบริษัทฯได้ศึกษาข้อมูลมาอย่างถี่ถ้วน และเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจการลงทุนที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี สามารถเป็นช่องทางสร้างรายได้ใหม่ให้กับบริษัทฯ

บริษัท SCIV จะลงทุนเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวน 195 เครื่อง ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเครื่องขุดบิทคอยน์ 1 ตู้ จัดเตรียมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 140 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสั่งซื้อและจะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/65 บริษัทฯคาดว่าจะรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่นี้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการศึกษาและรับทราบถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนครั้งนี้ และบริษัทฯจะระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้น