“รพ.พระราม9” ยันไม่มีคลัสเตอร์กลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์

HoonSmart.com>> “โรงพยาบาลพระราม 9” ยันไม่มีคลัสเตอร์กลุ่มบุคลากรการแพทย์ ตรวจคัดกรองสม่ำเสมอ ยอดพนักงานติดเชื้ออยู่ระหว่างรักษามีเพียง 7 ราย ประวัติสัมผัสและติดเชื้อจากบุคคลใกล้ชิดครอบครัว

บริษัท โรงพยาบาลพระราม 9 (PR9) ชี้แจงกรณีที่มีการประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เรื่อง ศบค.ชุดเล็กหารือกันและมีความเป็นกังวลเกี่ยวกับคลัสเตอร์กลุ่ม Health Care Worker หรือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข จาก โรงพยาบาลพระรามเก้า นั้น ทางโรงพยาบาลฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง

เนื่องด้วยนับจากการเริ่มมีประกาศการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนถึงปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลพระรามเก้ามีการกำหนดนโยบายป้องกันและมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด และชัดเจน ตั้งแต่ขั้นตอน เริ่มต้นคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ – จุดเข้ารับตรวจโรคและรักษาโรค ตลอดจนจุดรับบริการฉีดวัคซีน โดยคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยเป็นสำคัญ อีกทั้งยังมีการตรวจคัดกรองบุคลากร อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ยอดพนักงานผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาวันที่ 24 มีนาคม 2565 มีจำนวนเพียง 7 รายเท่านั้น ซึ่งมีประวัติการสัมผัสและติดเชื้อจากบุคลคลใกล้ชิดของครอบครัวทั้งสิ้น และพนักงานที่ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาตามระบบและมาตรฐานของโรงพยาบาลอย่างเรียบร้อย ตลอดจนมีการคัดแยกผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างชัดเจน ซึ่งจากการคัดกรองตามระเบียบยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยอัตราการติดเชื้อของพนักงานไม่ต่างจากประชากรทั่วไป

ในนามโรงพยาบาลพระรามเก้า ด้วยมาตรฐานการรักษาที่เป็นมาตรฐานระดับสากล มีความเชื่อมั่นในนโยบายป้องกันและมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล เพื่อคุณภาพและสุขภาพที่ดีของผู้เข้ารับบริการ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ ทางโรงพยาบาลขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นให้การรักษาพยาบาลและรักษามาตรฐานอย่างเต็มที่เช่นนี้ต่อไป