CCET โชว์ยอดขายก.พ.โตแตะ 1.3 หมื่นล. หนุน 2 เดือนทะลุ 2.5 หมื่นล.

HoonSmart.com>> “แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์” เปิดยอดขายเดือนก.พ.65 อยู่ที่ 13,487 ล้านบาท เติบโต 11% จากเดือนม.ค. หนุน 2 เดือนแรกกวาดยอดขาย 25,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.4% เมื่อเทียบปีก่อน

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET เปิดเผยยอดขายประจำเดือน ก.พ.2565 อยู่ที่ 403.42 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 13,487.15 ล้านบาท เติบโต 11.1% จากเดือนม.ค.2565 มียอดขาย 363.11 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 12,134.98 ล้านบาท

ขณะที่ยอดขาย 2 เดือนแรกปี 2565 อยู่ที่ 766.53 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 25,622.12 ล้านบาท เติบโต 25.4% จากช่วง 2 เดือนแรกปี 2564 อยู่ที่ 611.10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 18,342.37 ล้านบาท

ทั้งนี้ นื่องจากหลักทรัพย์ Taiwan Depository Receipt (TDR) ของบริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ดังนั้นบริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันในการประกาศยอดขายรายเดือนของบริษัทฯ ซึ่งยอดขายปี 2565 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.4318 บาท และอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 27.8413 เหรียญไต้หวัน