ตลท.ขึ้น C หุ้น GLOCON-JCKH ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น GLOCON-JCKH เหตุส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% สำหรับงบการเงินปี 64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย C ในวันที่ 3 มี.ค. 2565 ของหลักทรัพย์ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) และบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ (JCKH) เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 : ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้