ก.ล.ต.เผย 23 บริษัทขอคำปรึกษาระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เผยปี 64 กิจการแห่ระดมทุนผ่านตลาดทุนท่ามกลางโควิด-19 เสนอขายหุ้น IPO รวม 41 หลักทรัพย์ พุ่งสูงสุดรอบ 4 ปี มูลค่ากว่า 1.37 แสนล้านบาท สูงเป็นอันดับต้นๆ กลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลมี 1 บริษัท มูลค่า 2,400 ล้านบาท เผย 23 บริษัทอยู่ระหว่างขอคำปรึกษาระดมทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนธ.ค.2564 ว่า ที่ผ่านมาตลาดทุนเป็นทางเลือกในการระดมทุนให้กับกิจการต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยในปี 2564 แม้เป็นช่วงสถานการณ์ Covid มี IPO หุ้นไปแล้ว 41 หลักทรัพย์ ซึ่งมีจำนวนสูงที่สุดในรอบ 4 ปี โดยมีมูลคาการเสนอขายรวมกว่า 137,273.66 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับต้นๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียนและมีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย 8 บริษัท คำขอที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 16 บริษัท และอยู่ระหว่าง Pre-consult อีก 40 บริษัท

รวมทั้งมีการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 1 บรษัท ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาทและมี 23 บริษัท ที่อยู่ระหว่าง Pre-consult

นอกจากนี้มีการระดมทุนผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME จำนวน 11 บริษัท มูลค่ารวม 89.33 ล้านบาท (ผลรวมตั้งแต่ปี 2563 ที่เริ่มมีการระดมทุนมา มีทั้งสิ้น 16 บริษัท มูลค่า 271.33 ล้านบาท) และระดมทุนผ่าน Crowdfunding จำนวน 140 บริษัท มูลค่ารวมกว่า 1,391 ล้านบาท (ผลรวมตั้งแต่ปี 2562 ที่เริ่มมีการระดมทุนมา มีทั้งสิ้น 156 บริษัท มูลค่า 1,475.19 ล้านบาท)

สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชน มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 1,000,747 ล้านบาท ตราสารหนี้ระยะสั้นมูลค่า 624,923 ล้านบาท (สิ้นสุดพ.ย.2564) รวมถึงมีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนมูลค่ากว่า 174,690 ล้านบาท (ผลรวมตั้งแต่ปี 2561 มีทั้งสิ้น 21 บริษัท มูลค่า 301,250 ล้านบาท)

อ่านข่าว

ก.ล.ต. เผย IPO ปี 64 โต 52% สูงสุด 4 ปี มูลค่าลดเหลือ 1.37 แสนลบ.