ตลท. รับ RICHY-W3 เริ่มเทรด 20 ม.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ รับหลักทรัพย์ RICHY-W3 จำนวน 247.69 ล้านหน่วย ให้เริ่มเทรดวันแรก 20 ม.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบมจ. ริชี่ เพลซ 2002 (RICHY) ครั้งที่ 3 ใช้ชื่อย่อว่า RICHY-W3 ให้เริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 20 ม.ค. 2565

RICHY-W3 มีจำนวน 247,690,926 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.30 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดง 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (17 มกราคม 2565) ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้ง 15 มี.ค. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 16 ม.ค. 2566