กองทุนสหรัฐฯ เก็บหุ้น TISCO เข้าพอร์ตเพิ่ม 0.0343% หนุนถือ 5.0104%

HoonSmart.com>> MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY กองทุนสหรัฐฯ เก็บหุ้น TISCO เข้าพอร์ต 275,000 หุ้น สัดส่วน 0.0343% ขยับถือหุ้น 5.0104%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY ได้มาหุ้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2565 จำนวน 275,000 หุ้น คิดเป็น 0.0343% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 40,116,400 หุ้น คิดเป็น 5.0104% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น TISCO เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ทำรายการ ราคาเปิด 97.75 บาทและขึ้นไปสูงสุด 98.75 บาท ต่ำสุด 97.50 บาทและปิด 98.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ +0.51% มูลค่าการซื้อขาย 405.79 ล้านบาท

ขณะที่ปิดตลาดล่าสุด 14 ม.ค.2565 ที่ราคา 99.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ +0.76% มูลค่าการซื้อขาย 973.69 ล้านบาท