10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทย World Equity IndexTMBWDEQ11.3533.8521.3712.07
2อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ABWOOF11.7132.3018.7710.07
3ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPGFP6.3930.80----
4ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF6.4530.5022.5412.93
5เค โกลบอล อิควิตี้K-GLOBE6.6929.7419.3011.03
6ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์UESG12.2429.30----
7เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟKKP GNP9.7028.0925.2615.44
8เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์KKP GNP RMF-UH9.6327.9224.74--
9พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL GSCEQ-R3.6525.0920.2710.43
10ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์TSTAR-UH7.0324.4622.9011.59

[table “AsiaPacificex-JapanEquity_Dec2021” not found /]

Emerging Market Equity_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟKWI EE EURO1.2622.8512.425.07
2ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-6.606.219.246.13
3อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM-8.243.6611.756.05
4วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM-6.683.3210.995.84
5ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ-3.522.899.156.72
6ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP-3.520.69----
7ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM-8.06-0.638.19--
8กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC-13.75-5.038.177.50
9เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-12.27-5.4312.199.30
10เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A-11.00-5.62----

US Equity_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH15.3241.2425.2514.73
2อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่าABAGS14.5040.5225.9210.85
3อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ABAG11.2035.0822.5312.91
4ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO10.5831.4315.5510.62
5ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P12.0930.3325.27--
6ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E12.0930.33----
7เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A11.9429.9329.1917.96
8ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTUSRMF-A11.6329.3022.6914.35
9ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOUS-A11.6229.2423.1415.25
10เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)13.5329.24----

Europe Equity_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP13.3033.5528.32--
2กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE9.9732.3725.3313.39
3ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM12.3931.4226.3015.86
4กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF10.7031.3025.0013.22
5เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE11.4730.7326.5514.89
6เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF11.3930.6526.5014.76
7กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่าKFHEUROP-A11.3330.1225.6414.57
8วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ONE-EUROEQ11.7827.5317.67--
9พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้PRINCIPAL EUEQ9.6626.2619.6911.53
10ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUEQE8.9925.56----

Japan Equity_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF7.7826.5211.466.04
2กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผลKF-JPSCAPD-1.0712.2114.70--
3กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าKFJPSCAP-A-1.3911.9514.47--
4เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D-1.6611.2114.175.09
5เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX2.8011.2111.197.02
6เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A-1.6510.8914.095.07
7ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ0.8610.766.953.55
8ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE0.6510.577.414.24
9เค ญี่ปุ่น หุ้นทุนK-JP1.969.5510.147.27
10เค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKJPRMF1.879.409.926.66

[table “ChinaEquity_Dec2021” not found /]

Global Health Care_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A13.7129.5814.128.15
2เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D13.6829.5013.757.94
3ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั้วไปTGHRMF-A9.8821.5615.5111.61
4เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)7.2921.4218.9712.96
5กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A7.2121.3818.61--
6กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D7.2121.3818.4911.53
7ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTGHRM-P9.8820.60----
8กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF3.4611.3115.799.98
9เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH3.7810.8817.4213.88
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFHHCARE-D3.6410.65----

Property - Indirect Global_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT14.7240.5216.478.04
2วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT14.8739.85----
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP7.3526.3913.047.14
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY7.4025.3516.1910.33
5เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF7.0025.0415.259.69
6พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์PRINCIPAL GREITs8.4624.7710.13--
7เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GPROP-A(D)7.0123.807.864.49
8ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP6.8923.06----
9ทีเอ็มบี Global PropertyTMBGPROP3.9822.357.61--
10ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF4.1022.297.66--

Global Allocation_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าSCBGMTA6.8524.460.77--
2เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่าM-MULTI-A5.3914.76----
3เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนดิจ่ายเงินปันผลM-MULTI-D5.3914.75----
4ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGINA4.6613.626.62--
5ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR4.6613.626.62--
6ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัสSCBGPLUS4.7113.426.932.47
7กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมลูค่าKT-OPP-A1.4713.0214.8710.16
8กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-OPP-D1.4713.0214.8810.17
9เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R4.4412.1816.3910.32
10เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A4.4412.1516.38--

Commodities Precious Metals_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE6.336.10----
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD6.095.6412.196.79
3บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD5.855.2511.576.39
4บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF5.865.1411.266.18
5ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH5.805.0811.556.26
6ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH5.795.0311.786.48
7ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N5.714.8711.216.10
8ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD5.904.8411.566.37
9ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D5.714.8111.126.06
10กรุงศรีโกลด์KF-GOLD5.604.7110.885.76

Commodities Energy_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL10.0877.6217.564.65
2เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL9.4675.8117.314.38
3ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL610.4866.74-12.49-11.99
4ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL9.3965.86-11.31-11.46
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL10.6765.74-4.11-7.77
6ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL6.4562.7515.665.11
7ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL6.4862.1216.856.30
8กรุงศรี ออยล์KF-OIL5.8361.8914.822.01
9เค ออยล์K-OIL6.7961.8516.025.75
10แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL6.0158.9015.704.84

Foreign Investment Miscellaneou_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GPE19A-UI21.9247.83----
2วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/25.9647.7310.61-0.84
3ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC11.8945.079.302.98
4พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF10.7437.1913.325.72
5ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP6.2630.6110.722.88
6เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI6.7124.024.19-1.14
7แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-LEGACY-UI1.959.72----
8เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่าKT-AASIA-A-6.619.5415.499.41
9ออล เอเชีย อีควิตี้ASIA-E-3.497.1810.895.63
10วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI3.296.31----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

 

ขอบคุณข้อมูลจาก