10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF2.762.312.072.58
2เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.642.182.732.43
3เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F0.541.87----
4เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED0.371.522.212.12
5เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF0.361.52----
6เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI0.381.44----
7พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X0.411.39----
8พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI0.471.312.372.37
8ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF0.341.241.811.79
9เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF0.141.142.071.96

Short Term Bond_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.751.871.781.61
2เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB0.561.412.272.19
3กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y0.241.31
4แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพLHDEBTPVD0.191.22----
5ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.271.151.621.66
6แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการLHDEBT-L0.201.12----
7เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF0.491.10----
8เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด FKKP PLUS-F0.441.02----
9เค หุ้นกู้K-CBOND0.261.011.881.79
10ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTMB-ES- PVD-FIX0.191.01----

Money Market_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.290.59----
2แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ASP0.190.430.861.01
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.220.410.96--
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.220.410.790.91
5เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.200.39----
6วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.200.38----
7ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.210.380.921.09
8ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDTPP0.180.34----
9ไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBTMFPLUS-E0.180.33----
10พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL iDAILY-R0.170.330.750.89

Global Bond_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST4.0211.161.96-0.28
2ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้นTUSFIX3.149.841.03-1.03
3กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KFPREFER-A0.604.94----
4เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CSBOND-A0.924.887.48--
5วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I1.554.633.28--
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD0.004.521.53-1.12
7วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-GLOBHY-R1.434.373.03--
8ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัตSCBOPPR0.153.035.53--
9ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSCBOPPA0.153.035.53--
10เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND -5.702.94----

Emerging Market Bond_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ตราสารหนี้เอเชียASIA-B0.711.034.062.55
2ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-0.13-1.725.383.12
3ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-2.06-3.413.51--
4อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB-4.49-5.352.451.45
5เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-6.21-5.384.55--
6เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-2.54-5.910.961.01
7ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-6.33-7.302.071.28
8กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI-5.19-8.781.230.81

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก