10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A6.4728.729.006.05
2แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D6.4628.699.006.03
3แอสเซทพลัสกำไรปันผลASP-GDF10.3826.437.404.92
4กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผลKFLTFA50-D5.2826.431.492.43
5ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBSEP8.7725.544.20--
6ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน BTEGRMF-B8.5025.087.537.81
7ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOHD-A12.6925.0810.967.68
8ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน BTISCOLTF-B8.4225.037.517.55
9ทิสโก้ หุ้นทุนไทยTISCOEQF5.7724.626.153.52
10ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)TDLTF-N8.3724.61----

Equity Small MidCap_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ28.0774.0331.2713.90
2เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุนMIDSMALLMF12.1157.44----
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF12.0857.3825.03--
4กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ15.3056.7729.469.83
5เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลM-MIDSMALL-D11.6655.6124.5714.12
6กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอKT-mai18.4050.4320.194.79
7แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME15.0548.0527.14--
8แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T13.8445.2025.61--
9แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวชนิดไม่มีประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-A13.8445.20----
10แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษASP-SME-SSFX12.6044.09----

Property Indirect_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP-0.594.00-1.971.63
2วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D-1.651.50-1.96-0.12
3เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF-2.631.18-2.251.86
4วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONEPROP-RMF-1.620.61-4.10-0.70
5ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลTTHREIT-1.350.36----
6เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมMPDIVSSF-3.010.20----
7เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MPDIVUNIT-3.010.19----
8เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMPDIVPVD-3.010.19----
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุนMPDIVMF-3.010.19-2.102.01
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property-3.460.02-2.862.54

[table “AggressiveAllocation_Dec2021” not found /]

Moderate Allocation _Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กาญจนอนันต์KAF6.1721.156.674.26
2บีแอ็คทีฟB-ACTIVE0.3117.578.404.01
3เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรทFCF-1.5515.044.472.13
4รวงข้าวดุลทรัพย์RKBC4.0914.575.453.90
5เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF6.0714.452.211.76
6ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์TW-BAL4.1812.123.253.40
7แอล เอช อินคัม พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลLHIP-D3.3512.021.802.60
8เค ไลฟ์สไตล์ 2530K-25303.1811.694.773.40
9เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไปKKP SG-AA2.6111.007.154.61
10เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดเพื่อการออมKKP SG-AA-SSF2.6010.99----

Conservative Allocation_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัสMIPLUS4.0413.51----
2เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF3.4510.654.63--
3แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดสะสมมูลค่าLHWPLUS-A4.749.17----
4แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลLHWPLUS-D4.749.17----
5แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส์LHWPLUS-E4.749.17----
6เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF1.968.263.402.30
7เค ไลฟ์สไตล์ 2510K-25101.635.983.222.47
8เค แพลน 2K-PLAN21.105.943.872.84
9เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไปKKP SG-AA Light1.595.87----
10เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดเพื่อการออมKKP SG-AA Light-SSF1.595.87----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก