10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF12.0857.3825.03--
2แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T13.8445.2025.61--
3เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTFKMSLTF-C(L)8.1441.2912.437.35
4กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผลKFLTFTSM-D-0.0840.226.451.42
5ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาวUTSME-LTF5.9937.2111.104.60
6ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF3.4736.5215.285.27
7แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D11.9135.7811.637.65
8ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B8.9635.1418.9510.38
9ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A8.6134.2818.239.74
10กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผลKFLTFDNM-D5.3032.434.26--

RMF - Quity_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพASP-VIETRMF9.4352.7318.28--
2บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพB-INDIAMRMF14.1342.6715.42--
3เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKMSRMF8.0341.1412.307.41
4ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)TMSRMF-B8.9735.6718.9310.27
5ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TMSRMF-A8.6234.8018.169.57
6ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)TMSRMF-P8.6234.8018.169.57
7กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพKFDNMRMF5.5433.534.89--
8แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพASP-ERF9.6433.1315.879.27
9ทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTLEQRMF11.5731.518.843.99
10กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF10.7031.3025.0013.22

RMF - Allocation_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF11.7131.267.602.64
2แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF10.8628.467.895.64
3แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF10.3725.376.863.89
4เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFLRMF4.9118.973.883.55
5ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TFPRMF-A6.7418.903.693.34
6ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)TFPRMF-P6.7418.903.693.34
7ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF5.1117.80-0.02-0.13
8เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพM-VALUE5.6617.131.732.56
9ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM32.0615.123.790.98
10พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF5.5814.698.664.76

RMF - Fixed Income_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF0.352.324.30--
2เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.642.182.732.43
3กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF0.192.003.983.03
4แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.751.871.781.61
5ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF0.341.241.811.79
6ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.271.151.621.66
7เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF0.141.142.071.96
8กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF0.111.062.59--
9กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF0.100.912.051.90
10เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพKSFRMF0.270.871.391.38

RMF - Other_Dec. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF5.865.1411.266.18
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH5.805.0811.556.26
3เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF2.15-3.889.916.61
4วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A1.85-3.989.035.00
5กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF1.82-4.228.403.06
6เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF2.21-4.2310.417.24
7เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF1.95-4.689.175.60
8ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF2.05-4.7010.246.92
9ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF2.37-4.758.956.16
10ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H1.99-4.9110.327.17

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก