APURE-W3 เข้าเทรด 13 ม.ค.นี้ แปลงเป็นหุ้นราคา 7 บาท

HoonSmart.com>>ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นบริษัท อกริเพียวฯจำนวน 479,131,206 หน่วย ได้ฤกษ์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 13 ม.ค.นี้  อายุ 3 ปี 

ตลาดหลักทรัพย์รับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์รุ่นที่ 3 (APURE-W3) จำนวน 479,131,206 หน่วย เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 13 ม.ค.2565 2565

สำหรับ APURE-W3 แปลงสภาพเป็นหุ้น สัดส่วน 1 ต่อ1 ในราคาหุ้นละ 7 ปี มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2564 กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก  31 มี.ค. 2565 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่  27 ธ.ค. 2567