6 โบรกเกอร์คว้ารางวัล TFEX Best Award 2021

HoonSmart.com>> ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มอบรางวัล TFEX Best Award 2021 “6 โบรกเกอร์” ผลงานโดดเด่น “บล.เคจีไอ” คว้า “Most Active House” ปริมาณซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุด “บล.คันทรี่ กรุ๊ป” ได้รางวัล “Active Agent” ปริมาณซื้อขายสูงสุดส่วนลูกค้าบุคคล “บล.กสิกรไทย” รางวัล “Popular Agent” ขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ ด้าน “บล.เกียรตินาคินภัทร” คว้า “Active Prop-Trading” ส่วน บลป.คลาสสิก ออสสิริส รับรางวัล “Market Maker Best Performance” และ “เอ็มทีเอส แคปปิตอล” รางวัล TFEX Best Award of Honor ผู้ดูแลสภาพคล่อง

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX กล่าวว่า TFEX Best Award เป็นรางวัลที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทสมาชิกที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในแต่ละด้าน และครั้งนี้ได้เพิ่ม TFEX Best Award of Honor รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จสำหรับบริษัทที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งความร่วมมือและการสนับสนุนของบริษัทสมาชิกล้วนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตของตลาดอนุพันธ์ไทย

สำหรับบริษัทสมาชิกที่ได้รับรางวัล TFEX Best Award 2021 ประเภทต่างๆ ได้แก่ รางวัล “Most Active House” สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุด มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)หรือ KGI

รางวัล “Active Agent” สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์สูงสุดในส่วนลูกค้าบุคคล มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป (CGS)

รางวัล “Popular Agent” สำหรับบริษัทสมาชิกที่สามารถขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ใน TFEX ได้โดดเด่น มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย (KS)

รางวัล “Active Prop-Trading” สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณธุรกรรมในส่วนของบัญชีเพื่อบริษัท (Proprietary Trading) สูงสุด มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (KKPS)

รางวัล “Market Maker Best Performance” สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีผลงานโดดเด่นด้านการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Maker Maker) ของ TFEX โดยพิจารณารวมทุกประเภทสินค้า มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส (CAF)

รางวัล “TFEX Best Award of Honor” มอบแก่บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด (MTSGF) ซึ่งสามารถรักษาความเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่องในด้านการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง ตั้งแต่ปี 2562-2564

ผู้สนใจซื้อขายสามารถติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่ www.TFEX.co.th โทร. 0 2009 9999