TRC คว้าโครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปราณบุรี-สามร้อยยอดมูลค่า 164 ลบ.

HoonSmart.com>> “ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น” เผยบริษัทย่อยเซ็นสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอปราณบุรีและอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ มูลค่ากว่า 164 ล้านบาท

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) เแจ้งว่า บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญากับกรมโยธาธิการและผังเมือง จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอปราณบุรีและอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับกรมโยธาธิการและผังเมือง มูลค่า 164.48 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลางาน 840 วัน