KSL พลิกกำไรปี 64 กว่า 616 ลบ. ทะยาน 844% ผลงาน “บีบีจีไอ” หนุน

HoonSmart.com>> “น้ำตาลขอนแก่น” เปิดงบปี 64 กำไรสุทธิ 616 ล้านบาท เติบโต 844% จากงวดปีก่อน แรงหนุนจากกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม “บีบีจีไอ” ธุรกิจเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพิ่มขึ้น 58% ยอดขายน้ำตาลลด 13% เหลือ 1,323 ล้านบาท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น (KSL) เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 มีกำไรสุทธิ 615.79 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.14 บาท พลิกจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 82.74 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.019 บาท

สาเหตุที่กำไรเพิ่มขึ้นเป็นผลจากมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจาก 323 ล้านบาท เป็น 511 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 58% สาเหตุหลักจากกำไรในธุรกิจเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากการดำเนินงานของบริษัท บีบีจีไอ

ขณะที่รายได้จากการขายและให้บริการมีจำนวน 10,470 ล้านบาท ลดลง 1,383 ล้านบาท หรือ 11.67% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายน้ำตาลลดลง 1,323 ล้านบาท หรือ 13% สาเหตุหลักจากปริมาณการขายน้ำตาลลดลง 180,860 ตัน หรือลดลง 27% จากปีก่อน เนื่องด้วยปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลงในฤดูการผลิต 2563/2564 และปริมาณน้ำตลายที่ยกมาจากปีก่อนลดลง ผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในประเทศไทยติดต่อกันช่วง 2 ปีการผลิตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามราคาขายน้ำตาลเฉลี่ยในปีนี้เพิ่มขึ้น 23% จากราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน

รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง 75 ล้านบาท หรือ 6% จากปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง และรายได้ขากธุรกิจสนับสนุนเพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือ 14% สาเหตุหลักจากชาวไร้มีกิจกรรมเพิ่มผลผลิตอ้อยในฤดูการเพาะปลูกหน้า จึงส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง 30% จาก 1,771 ล้านบาท เป็น 1,240 ล้านบาท