ไทยยูเนี่ยน -สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.สมุทรสาคร ร่วมจัดโครงการเก็บขยะทะเล

HoonSmart.com>>ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เข้าร่วมโครงการเก็บขยะชายฝั่งเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาคร ส่งอาสาสมัครช่วยกันเก็บขยะน้ำหนักรวมถึง 1,306 กิโลกรัม (1.306 ตัน) ประเภทของขยะที่พบเจอหลักได้แก่ ถุงพลาสติก 846 กิโลกรัม ขวดพลาสติก 160.5 กิโลกรัม โฟม 87.5 กิโลกรัม และขวดแก้ว 85 กิโลกรัม

สำหรับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์ระดับโลก โดย SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) และองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ที่ชื่อว่า International Coastal Cleanup ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเล

อาสาสมัครกว่า 50 คน จากไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมกันเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร และอาสาชุมชนท้องถิ่น ขยะที่เก็บมาจะนำมาคัดแยกประเภทเพื่อเก็บข้อมูล จากนั้นจะส่งต่อไปยังโรงงานคัดแยกขยะในพื้นที่ ขยะบางประเภทจะถูกนำไปรีไซเคิล ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

“ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์” นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  และรองประธานของ SeaBOS กล่าว “เรายึดมั่นในเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี ควบคู่กับการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (Healthy Living, Healthy Oceans) และทำงานเพื่อปกป้องทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้สำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนที่ไทยยูเนี่ยน ซึ่งผมภูมิใจมากที่ได้เห็นการมีส่วนร่วมและความตั้งใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนโครงการเก็บขยะชายฝั่งในครั้งนี้”

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์การเก็บขยะชายฝั่งสากล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของจังหวัดในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่”

“ผมขอขอบคุณบริษัท ไทยยูเนี่ยนฯ ที่ได้เข้ามาร่วมสนับสนุน และขับเคลื่อนงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครไปด้วยกัน ซึ่งการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานนี้ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีคุณภาพที่ดี และคงอยู่ต่อไป”

นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า “ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งทะเล และเชื่อมโยงกับอ่าวไทย จึงมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและท้องทะเลมาอย่างยาวนาน ซึ่งสำนักงานฯ มีความยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาคร”

ไทยยูเนี่ยนเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งโครงการ SeaBOS ที่เกิดจากความร่วมมือกันของบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก 10 บริษัท มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไปสู่การผลิตอาหารทะเลที่ยั่งยืนและรักษาท้องทะเลของเราให้สมบูรณ์