10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF4.9359.6919.57--
2แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T3.5538.3418.77--
3กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผลKFLTFTSM-D-1.7537.911.491.04
4ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF1.4137.6710.28--
5เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTFKMSLTF-C(L)3.0935.706.956.25
6ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาวUTSME-LTF-0.3432.755.29--
7ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B5.8031.4514.699.73
8ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A5.4630.6114.019.10
9แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D3.1728.216.506.49
10ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D9.5426.003.90--

RMF - Quity_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพASP-VIETRMF15.8065.3316.92--
2บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพB-INDIAMRMF16.0946.9514.96--
3เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงKMSRMF3.0235.716.956.22
4เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF6.1434.4114.977.57
5กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF11.8434.0120.5213.08
6เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์KKP GNP RMF-UH13.1733.06----
7เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF12.2932.0821.9514.64
8เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์KKP GNP RMF-H5.5032.02----
9ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)TMSRMF-B5.8732.0114.609.63
10บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF7.7231.5228.31--

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF2.1124.643.261.35
2แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF2.7320.663.164.01
3แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF2.8820.442.942.75
4เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFLRMF-0.3814.891.042.94
5ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TFPRMF-A1.2014.180.302.39
6ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)TFPRMF-P1.2014.180.302.39
7ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF1.1314.14-3.08-0.72
8บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2050 เพื่อการเลี้ยงชีพBCAP-2050 RMF0.8912.64----
9ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM3-3.8712.350.100.08
10พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF1.7711.964.604.46

RMF - Fixed Income_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF-0.102.774.12--
2เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.892.622.792.38
3กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF-0.322.503.812.99
4แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.792.151.791.59
5เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF0.691.822.131.96
6กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF0.631.652.75--
7ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF0.481.501.911.77
8กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF20.471.482.041.60
9กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF0.411.452.121.90
10ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.481.431.661.63

RMF - Other_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF1.1110.9612.765.91
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH1.1410.3112.625.93
3วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A-4.522.1110.634.68
4เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF-4.661.2111.356.11
5เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-5.260.7511.796.64
6กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF-6.180.649.452.60
7ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF-5.980.2911.626.31
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF-5.12-0.0310.655.12
9ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF-5.47-0.1010.425.66
10ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF-6.24-0.1211.105.94

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก