10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF2.852.742.392.47
2เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.892.622.792.38
3เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F0.832.32----
4เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF0.651.96----
5เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED0.651.962.282.10
6พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X0.941.86----
7ฟิลลิปตราสารหนี้ไทยPBOND0.841.86----
8เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI0.901.85----
9เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF0.691.822.131.96
10พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI0.861.752.432.37

Short Term Bond_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.792.151.791.59
2เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB0.921.762.322.18
3กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y0.451.73----
4แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพLHDEBTPVD0.291.54----
5แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการLHDEBT-L0.351.43----
6ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.481.431.661.63
7เค หุ้นกู้K-CBOND0.611.421.951.80
8ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTMB-ES- PVD-FIX0.401.35----
9ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDFPP0.551.35----
10แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่าLHDEBT-A0.291.321.321.31

Money Market_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.290.60----
2แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ASP0.180.490.881.03
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.210.420.99--
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.210.420.800.92
5เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.200.39----
6วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.190.39----
7ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.200.390.941.10
8พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL iDAILY-R0.160.350.770.91
9พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C0.160.341.011.05
10พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนสถาบันPRINCIPAL iDAILY-I0.160.340.82--

Global Bond_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST7.9311.422.060.07
2ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้นTUSFIX7.2710.301.19-0.64
3ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD-1.006.64-0.13-1.75
4กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KFPREFER-A0.934.81----
5เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CSBOND-A0.424.577.02--
6วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I1.534.402.78--
7วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-GLOBHY-R1.404.142.53--
8ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSCBOPPA0.473.395.08--
9ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัตSCBOPPR0.473.395.08--
10เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตM-SMART INCOME-AR0.043.263.61--

Emerging Market Bond_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ตราสารหนี้เอเชียASIA-B1.361.064.242.46
2ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-0.08-1.845.383.26
3ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-3.25-2.863.35--
4เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-5.34-3.775.00--
5อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB-5.34-4.422.321.60
6เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-3.03-4.851.150.72
7ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-5.77-5.742.621.36
8กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI-7.48-7.050.930.95

https://hoonsmart.com/archives/225875

https://hoonsmart.com/archives/225894

https://hoonsmart.com/archives/225857

ขอบคุณข้อมูลจาก