10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ABWOOF15.1535.9115.6710.44
2ทหารไทย World Equity IndexTMBWDEQ13.5834.8516.6611.90
3เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟKKP GNP13.1833.3121.7215.49
4เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์KKP GNP RMF-UH13.1733.06----
5เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์KKP GNP RMF-H5.5032.02----
6พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL GSCEQ-R-0.2530.9115.2710.01
7เค โกลบอล อิควิตี้K-GLOBE7.7930.7015.2610.82
8ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์TSTAR-UH10.5027.2118.7911.99
9ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์UESG11.9526.55----
10เอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลMGFGD11.1424.65----

Asia Pacific ex-Japan Equity_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM6.6435.4915.688.86
2เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุนK-ASIA2.4934.8210.048.75
3เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF6.1434.4114.977.57
4ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA-1.6527.1712.057.82
5เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-A4.8621.84----
6เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ๋ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-D4.8021.77----
7กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX-2.3314.3022.3012.87
8อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพABAPAC-RMF-4.7911.4811.338.01
9อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่าABAPAC-4.9111.4811.418.09
10เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI AEPLUS-A-3.355.99----

Emerging Market Equity_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟKWI EE EURO7.9334.5911.006.95
2อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM-4.5212.9411.026.62
3ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-3.8811.857.496.03
4วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM-3.459.929.526.21
5ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ-8.428.086.596.06
6ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP-10.965.91----
7ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM-8.093.616.38
8เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-9.253.0611.5710.06
9กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC-6.960.787.618.43
10แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผลLHEME-D-9.18-0.138.34--

US Equity_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่าABAGS18.8647.7019.9112.00
2ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH16.7839.2619.3314.47
3อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ABAG15.6535.6717.4313.11
4เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)19.0532.74----
5เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)19.0032.6631.0025.81
6บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100BCAP-USND10017.8531.37----
7เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A14.4228.8723.9117.10
8ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E9.7128.32----
9ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P9.7128.3118.05--
10ทหารไทย US500 Equity Index TMBUS5009.5627.2217.5314.36

Europe Equity_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE11.7637.2121.1413.44
2กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF11.8434.0120.5213.08
3ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP8.0432.2322.59--
4เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE12.4232.2222.0014.78
5เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF12.2932.0821.9514.64
6กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่าKFHEUROP-A11.5031.0521.0814.42
7ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM7.1730.1220.7115.49
8พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้PRINCIPAL EUEQ5.5526.0516.1911.41
9เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุนK-EUSMALL1.5524.8815.25--
10วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ONE-EUROEQ8.2824.7713.30--

Japan Equity_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF1.0222.185.055.15
2กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผลKF-JPSCAPD2.8317.108.11--
3กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าKFJPSCAP-A2.4716.747.94--
4เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D-1.4512.198.085.36
5เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A-1.4411.878.005.35
6เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX-0.1011.516.587.01
7ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ-3.2010.071.562.94
8กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF9.729.4110.905.19
9ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE-4.029.351.743.45
10เค ญี่ปุ่น หุ้นทุนK-JP-1.309.235.086.98

China Equity_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์UCI-2.7721.11----
2ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC1.9217.0216.5211.05
3บัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพB-CHINAARMF-1.2015.97----
4เกรธเธอร์ ไชน่าGC-0.2614.4115.519.81
5เคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-Ashares-A-4.4211.67----
6วี ไชน่า โกรทWE-CHIG-3.3011.15----
7เอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลMCHINAGD-4.8210.85----
8บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ-7.377.6625.45
9ทหารไทย China Equity IndexTMBCHEQ-8.296.3016.428.92
10กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผลKF-HCHINAD-8.505.3114.0913.12

Global Health Care_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A12.1626.708.477.42
2เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D12.1326.638.127.21
3เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)7.8020.5412.611.77
4กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A7.7720.4412.29--
5กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D7.7720.4412.1810.34
6ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั้วไปTGHRMF-A4.6615.498.879.89
7กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF0.419.679.258.57
8เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH0.899.4911.1512.31
9กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A0.619.44----
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFHHCARE-D0.609.44----

Property - Indirect Global_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT8.4930.9710.037.20
2วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT8.1128.92----
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP6.2425.779.406.96
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY5.1822.6712.249.87
5เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF5.2622.5011.379.25
6ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP5.6422.30----
7ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT-1.0522.015.004.25
8พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์PRINCIPAL GREITs4.0521.605.96--
9แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP10.0021.169.328.15
10เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GPROP-A(D)4.4721.004.243.98

Global Allocation_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าSCBGMTA8.5323.320.68--
2กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมลูค่าKT-OPP-A5.4016.9011.0210.09
3กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-OPP-D5.4016.9011.0310.08
4เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R6.6114.9614.1110.46
5เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A6.6114.9314.11--
6เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่าM-MULTI-A4.0914.59----
7เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนดิจ่ายเงินปันผลM-MULTI-D4.0914.58----
8ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR3.4012.054.48--
9ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGINA3.4012.054.48--
10ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัสSCBGPLUS3.7512.004.842.47

Commodities Precious Metals_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE1.7612.08----
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD1.5411.5913.736.54
3บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD1.1011.1013.086.13
4บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF1.1110.9612.765.91
5กรุงศรีโกลด์KF-GOLD0.8810.6212.355.51
6ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH1.1410.3112.625.93
7ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH1.1510.2612.896.17
8ฟิลลิป ทองคำPGOLD1.289.6711.624.90
9ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD-0.299.2212.405.79
10ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N-0.469.1512.045.54

Commodities Energy_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL11.6669.929.284.26
2เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL11.0368.249.064.02
3ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL4.6055.327.434.41
4ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL4.4454.448.575.58
5ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL66.3654.11-19.58-13.12
6กรุงศรี ออยล์KF-OIL3.6753.846.321.42
7ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL5.4853.57-18.46-12.65
8เค ออยล์K-OIL4.3353.477.574.93
9เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL6.4153.18-11.75-8.95
10แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL3.7351.257.664.09

Foreign Investment Miscellaneou_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC12.8845.147.172.53
2วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/24.3438.192.49-1.88
3พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF5.7735.339.354.83
4ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP2.4132.077.002.49
5เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI4.9624.253.06-1.52
6เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่าKT-AASIA-A0.1117.1013.179.58
7ออล เอเชีย อีควิตี้ASIA-E1.8914.299.125.59
8กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS8.826.646.503.78
9ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA1.175.37----
10วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI3.054.86----

 

https://hoonsmart.com/archives/225875

https://hoonsmart.com/archives/225894

https://hoonsmart.com/archives/225907

ขอบคุณข้อมูลจาก