10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A1.9423.834.74--
2แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D1.9323.804.73--
3กรุงไทย บุญตรง ธรรมภิบาลไทย ชนิดสะสมมูลค่าKTBTHAICG-A1.1522.741.25--
4ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOHD-A1.6720.146.277.20
5กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผลKFLTFA50-D-0.0819.94-2.331.63
6เคเอ เอควิตี้KAEQ0.0719.835.366.50
7ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน BTEGRMF-B1.4819.713.966.97
8ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน BTISCOLTF-B1.3619.633.906.72
9ทิสโก้ หุ้นทุนไทยTISCOEQF-0.8919.382.862.70
10ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)TDLTF-N1.3019.24----

Equity Small MidCap_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ19.2466.9222.96--
2เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF4.9359.6919.57--
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลM-MIDSMALL-D4.7758.3019.1812.14
4กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ8.9754.1222.7910.28
5เอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้M-FOCUS5.3041.76----
6แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME3.3640.2519.72--
7แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษASP-SME-SSFX3.3938.74----
8แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมASP-SME-SSF3.3838.72----
9กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้KFTHAISM-1.8038.671.351.47
10แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T3.5538.3418.77--

Property Indirect_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ19.2466.9222.96--
2เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF4.9359.6919.57--
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลM-MIDSMALL-D4.7758.3019.1812.14
4กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ8.9754.1222.7910.28
5เอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้M-FOCUS5.3041.76----
6แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME3.3640.2519.72--
7แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษASP-SME-SSFX3.3938.74----
8แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมASP-SME-SSF3.3838.72----
9กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้KFTHAISM-1.8038.671.351.47
10แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T3.5538.3418.77--

[table “AggressiveAllocation_Nov2021” not found /]

Moderate Allocation _Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บีแอ็คทีฟB-ACTIVE-2.3323.726.803.35
2กาญจนอนันต์KAF2.2020.064.703.64
3เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรทFCF-1.9513.772.831.87
4รวงข้าวดุลทรัพย์RKBC0.9812.353.463.62
5เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไปKKP SG-AA2.1911.235.204.39
6เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดเพื่อการออมKKP SG-AA-SSF2.1911.22----
7เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKKP SG-AA RMF2.1210.96----
8บีแคป โกลบอล เวลท์ 75BCAP-GW750.8310.83----
9บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพBCAP-2040 RMF0.8710.60----
10เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF1.5010.35-0.621.28

Conservative Allocation_Nov. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัสMIPLUS2.2211.07----
2เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF1.5810.443.74--
3แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดสะสมมูลค่าLHWPLUS-A2.727.63----
4แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลLHWPLUS-D2.727.63----
5แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส์LHWPLUS-E2.727.62----
6เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF0.327.332.292.08
7เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไปKKP SG-AA Light1.536.16----
8เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดเพื่อการออมKKP SG-AA Light-SSF1.536.15----
9เค แพลน 2K-PLAN20.255.903.012.69
10เค ไลฟ์สไตล์ 2510K-25100.275.382.432.34

 

https://hoonsmart.com/archives/225875

https://hoonsmart.com/archives/225857

https://hoonsmart.com/archives/225907

ขอบคุณข้อมูลจาก