SUN คว้า 2 ใบอนุญาตกัญชง พร้อมลุยต้นน้ำเต็มตัว

HoonSmart.com>>SUN เดินหน้าลุยธุรกิจปลูกและสกัดกัญชง หลังคว้าใบอนุญาต”ปลูกกัญชง เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย” จาก อย. เตรียมร่วมมือกับพันธมิตรต่อยอดธุรกิจกัญชงครบวงจร หนุนรายได้ตั้งแต่ต้นปี 2565

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท (SUN) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มอบใบอนุญาต 2 ใบ ได้แก่ ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และปรับปรุงพันธุ์ ให้แก่บริษัท หลังจากได้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว บริษัทจะเริ่มดำเนินการปลูกกัญชง ในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทสามารถจำหน่ายใบและส่วนต่าง ๆ ของกัญชงที่มาจากการปลูกแก่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งได้มีการตกลงทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด (KTDM) บริษัทย่อยของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) และ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจอเอสพี (ประเทศไทย) (JP)

ส่วนด้านวิจัยบริษัทได้ร่วมมือกับทีมนักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม วิเคราะห์ปริมาณ Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) องค์ประกอบโปรตีน กรดอะมิโนที่สำคัญ และวิเคราะห์องค์ประกอบในน้ำมันเมล็ดกัญชง เช่น กรดไขมัน โอเมก้า 3 โอเมก้า 6 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาสายพันธุ์

“บริษัทเชื่อมั่นว่า ประสบการณ์อันยาวนานและเทคโนโลยีทางด้านเกษตรที่บริษัทเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จะเป็นปัจจัยบวกในการทำธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกัญชง โดยคาดว่าจะดำเนินการตามแผนการปลูกที่กำหนดไว้ และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้นปี 2565”นายองอาจ กล่าว