บลจ.กสิกรไทยปาดขาย PLANB กว่า 0.34% เหลือถือหุ้น 4.67%

HoonSmart.com>> “บลจ.กสิกรไทย” ปาดขายหุ้น PLANB กว่า 13.28 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.34% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 4.67%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท แพลน บี มีเดีย (PLANB) เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2564 จำนวน 13,288,700 หุ้น หรือคิดเป็น 0.3422% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 181,398,200หุ้น หรือคิดเป็น 4.6721% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากเดิมถือหุ้น 5.0143%

ด้านหุ้น PLANB เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา ราคาเปิด 6.90 บาทเป็นราคาต่ำสุดของวันและปรับตัวขึ้นสูงสุด 7.35 บาท ก่อนปิดที่ 7.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ +7.35% มูลค่าการซื้อขาย 586.39 ล้านบาท

ล่าสุดปิดตลาด 29 พ.ย.2564 ที่ราคา 6.65 บาท ลดลง 0.55 บาท หรือ -7.64% มูลค่าการซื้อขาย 308.71 ล้านบาท