TIPH จับมือ SkillLane เพิ่มศักยภาพบุคลากร

HoonSmart.com>>ทิพยประกันภัย เพิ่มศักยภาพพนักงาน จับมือ SkillLane เดินหน้าสู่การเป็น Digital Insurer อันดับ 1

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทิพย กรุ๊ป โฮดิ้งส์ (TIPH) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย (TIP) จับมือ นายฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น เพิ่มศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร นำคอร์สออนไลน์ที่เป็นประโยชน์เกือบ 1,000 หลักสูตร ให้บุคลากรในองค์กรเข้าไปเลือกเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อเปิดโลกทัศน์ วิถีใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานเข้าไปศึกษาเป็นอย่างมาก

การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาของบุคลากรในองค์กร จะส่งเสริมให้การทำงาน พัฒนาแนวความคิด การให้บริการ หรือการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ ของประชาชนในโลกยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวของบุคลากรของเราเอง และลูกค้าเพิ่มมากอีกด้วย

“บริษัทเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีความสนใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จของ Learn & Play Culture แม้โลกจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล แต่กำลังสำคัญที่ทำให้องค์กรพัฒนาไปข้างหน้ายังเป็นพลังของคน และผลลัพธ์ของการมีคนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลง คือการก้าวสู่ Digital Transformation ที่จะประสบความสำเร็จอย่างงดงามและยั่งยืน” ดร.สมพรกล่าว