ตลท.เพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้น GL-MAX-POLAR ส่งงบ Q1/64 ล่าช้าเกิน 6 เดือน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ GL-MAX-POLAR ตั้งแต่ 18 พ.ย.64 เหตุไม่ส่งงบการเงินไตรมาส 1/64 ตามกำหนด ล่าช้าเกิน 6 เดือน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ 1) บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) 2) บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น (MAX) และ 3) บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.2564 เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2564 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 17 พ.ค.2564 จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ GL MAX และ POLAR มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุด้วย