BYD เผย 9 เดือนรายได้พุ่ง 268% ต่อยอดธุรกิจหลักทรัพย์

HoonSmart.com>>“BYD” โชว์ผลประกอบการ 9 เดือน ปี 64 รายได้รวมโต 268% อานิสงส์จากการปรับโครงสร้างทุน ปรับกลยุทธ์เจาะตลาดกลุ่ม Blocktrade และตราสารอนุพันธ์ เดินหน้าลงทุนธุรกิจรถบัสไฟฟ้าหนุนรายได้โตต่อเนื่อง

นางสาวออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD) เปิดเผย ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือน ปี 2564 ว่าบริษัทฯ มีรายได้รวม 82.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.31 ล้านบาท คิดเป็น 268.52% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นรายได้จากค่านายหน้า 29.26 ล้านบาท ลดลง 0.91 ล้านบาท รายได้จากผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 18.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.43 ล้านบาท และยังคงมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม/ย่อย 27.87 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเชิงรุก มุ่งขยายฐานลูกค้า จับกลุ่มตลาด Blocktrade และตราสารอนุพันธ์ เพื่อรักษารายได้จากค่านายหน้า เนื่องจากตลาดบล็อคเทรด ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น โดยค่าใช้จ่ายรวมลดลงจาก 267.25 ล้านบาท เป็น 250.38 ล้านบาท คิดเป็น 6.31% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงจาก 12.13 ล้านบาท มาอยู่ที่0.91 ล้านบาท คิดเป็น 92.50% เป็นผลมาจากตราสารหนี้เพื่อการกู้ยืมลดลง และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงจาก 94.05 ล้านบาท เป็น 70.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24.74% มาจากการตั้งสำรองมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กู้ยืมและประมาณการด้านคดีความเป็นหลัก

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือน ปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 167.33 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 77.07 ล้านบาทหรือ 31.53% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหากไม่นับรวมรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 70.78 ล้านบาท และประมาณการค่าใช้จ่ายจากคดีความจำนวน 47.50 ล้านบาท จะทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเพียง 49.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 244.40 ล้านบาท

“บริษัทยังเน้นการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยการพัฒนาและให้ความสำคัญกับบุคคลากร ร่วมกับการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสร้างประสบการณที่ดีให้กับลูกค้า แต่แนวโน้มและการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรง บริษัทฯ จึงมองหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างผลประกอบการที่เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้เข้าถือหุ้นในธุรกิจเดินรถโดยสารระบบไฟฟ้าหรือ E-Bus ซึ่งขณะนี้ได้รับรถแล้ว 77 คัน โดยจะทยอยนำ E-Bus เข้าให้บริการแล้ว 4 เส้นทาง ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา”