EKH อัพเป้ารายได้โต 50% ผถห.โหวตรับเพิ่มทุน 75 ลบ.-แจกวอร์แรนต์

HoonSmart.com>> “เอกชัยการแพทย์” ปรับเป้ารายได้ปี 64 โต 50%  ผลบวกจากโควิด-19 หนุน ส่วนการบริการทางการแพทย์ ผู้เข้าใช้บริการไม่ขาดสาย ผู้ถือหุ้นอนุมัติรับวาระเพิ่มทุน 75 ล้านบาท พร้อมวอร์แรนต์โดยไม่คิดมูลค่าในสัดส่วน 4:1 เดินหน้าลงทุนและขยายธุรกิจเดิม เสริมสร้างรายได้โต

นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร

นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ (EKH) เปิดเผยว่า ปี 2564 ถือเป็นปีที่ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ขยายตัวได้อย่างโดดเด่นทั้งรายได้และกำไร ดังนั้นจึงได้พิจารณาปรับเป้ารายได้เพิ่มอีกจากเดิม 40% เป็น 50% เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีจำนวนผู้ป่วย และมีผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งยังมีรายได้จากการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ขณะที่บริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ ในโรงพยาบาล อาทิ ศูนย์ฉุกเฉิน,ศูนย์กุมารเวช,ศูนย์สูติ-นรีเวช ศูนย์ หู ตา คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม ยังมีผู้เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง และสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีขีดความสามารถในการรองรับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้ได้เพิ่มมากขึ้น

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลทำให้บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์ทั้งจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เข้ารับการรักษา รวมถึงการตรวจหาเชื้อ การฉีดวัคซีน ประกอบกับการให้บริการทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ ยังสามารถเติบโตในเกณฑ์ที่น่าพอใจ บริษัทฯ จึงได้ปรับเป้ารายได้ปีนี้ใหม่อีกครั้ง จากเดิมคาดเติบโตไม่ต่ำกว่า 40% เป็น 50% ซึ่งบริษัทฯยังคงเดินหน้าลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและขยายธุรกิจเดิม เพื่อสร้างรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต ” นพ.อำนาจ กล่าว

นพ.อำนาจ กล่าวต่อถึงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ว่าได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 75,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 375,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (EKH-W1) จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยวอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี อัตราการใช้สิทธิวอร์แรนต์ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.30 บาท ซึ่งกำหนดให้วันที่ 3 พ.ย. 64 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรวอแรนต์ และกำหนดวันที่ 4 พ.ย.64 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการออกวอร์แรนต์ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนในอนาคต เช่น การลงทุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มหรือ Synergy ให้กับบริษัท