สมาคมประกันวินาศภัยไทยผนึก19 บริษัทสมาชิกช่วยลูกค้า ”เอเชียประกันภัย”

HoonSmart.com>>สมาคมประกันวินาศภัยไทยผนึกกำลัง 19 บริษัทสมาชิก ทำ “โครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)” ช่วยผู้ทำประกันภัยกว่า 2 ล้านกรมธรรม์ ได้ความคุ้มครองต่อเนื่อง

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมมือกับบริษัทสมาชิกจัดทำ “โครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)” เพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยฯ กว่า 2 ล้านกรมธรรม์ ให้ได้ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ มาใช้แทนเงินสดสำหรับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่กับบริษัทประกันวินาศภัย 19 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สมาคมประกันวินาศภัยไทยแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ (ยกเว้นประกันภัย COVID-19) ผู้เอาประกันภัยสามารถนำกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ ไปซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่กับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ จะคำนวณเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคืนตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนดังกล่าวมาใช้แทนเงินสดสำหรับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่

2. ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่
ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับใหม่กับบริษัท ทิพยประกันภัย (TIPH) ผ่าน Web Application ซึ่งบริษัท ทิพยประกันภัย จะนำเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รับคืนตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับเดิม มาใช้แทนเงินสดสำหรับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับใหม่ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (ภาวะโคม่า)

ส่วนผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ สามารถนำกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่มีอยู่ ไปติดต่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ จะให้ส่วนลด 10%ของเบี้ยประกันภัยใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 และกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.

สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย
2. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย
3. บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
4. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย
5. บริษัท ซมโปะ ประกันภัย
6. บริษัท ทิพยประกันภัย
7. บริษัท เทเวศประกันภัย
8. บริษัท ไทยศรีประกันภัย
9. บริษัท ธนชาตประกันภัย
10. บริษัท นวกิจประกันภัย
11. บริษัท บางกอกสหประกันภัย
12. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์
13. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย
14. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
15. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย
16. บริษัท เมืองไทยประกันภัย
17. บริษัท วิริยะประกันภัย)
18. บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย
19. บริษัท แอกซ่าประกันภัย

ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ ไม่ประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใด ๆ ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อไปที่ “กองทุนประกันวินาศภัย” เพื่อยื่นขอรับชำระหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่

“ถึงแม้ธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้ผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ธุรกิจประกันวินาศภัยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนและผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกัน” นายอานนท์กล่าว