“ยืนยันความมั่นใจจับมือรัฐเพิ่มทางเลือกผู้ถือกรมธรรม์โควิดเอเชียประกันภัย ช่วยเหลือประชาชน ไม่กระทบความแข็งแกร่งของTIPH”

HoonSmart.com>>“ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” ยืนยันร่วมโครงการรับประกันภัยโควิดลูกค้า”เอเชียประกันภัย1950” ไม่กระทบฐานะบริษัท แจงลูกค้าต้องถือกรมธรรม์ตามเงื่อนไขใหม่ ไม่ใช่เจอจ่ายจบ ประเมินทั้งระบบจ่ายค่าสินไหมประกันโควิด 30,000-40,000 ล้านบาท

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TIPH) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย กล่าวถึง มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าบริษัทเอเชียประกันภัย1950 กรณีบริษัทฯถูกถอนใบอนุญาตประกันภัย ว่า บริษัทเป็น 1 ใน 13 บริษัทที่ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เพื่อช่วยเหลือผู้ถือกรมธรรม์ภัยโควิดที่ยังไม่ครบอายุจำนวนกว่า 7.7 แสนกรมธรรม์ ให้มีทางเลือกในการทำประกันภัย และทำให้ธุรกิจประกันภัยยังได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาขน

โดยลูกค้าที่จะย้ายมาทำประกันภัยโควิดของ TIPH จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายขายประกันภัยโควิดประเภท เจอ จ่าย จบ แต่จะเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในภาวะโคม่า เท่านั้น

“บริษัทเข้าร่วมโครงการกับคปภ.ในการรับลูกค้าประกันภัยโควิดของบริษัทเอเชียประกันภัย1950 เพื่อทำให้ประชาชนยังมีความมั่นใจในธุรกิจประกันภัย เพราะการทำประกันภัยต้องมีความน่าเชื่อถือ แต่การเข้ารับประกันภัยโควิดของบริษัทจะเป็นไปตามเงื่อนไขและความคุ้มครองของบริษัท ไม่ใช่การย้ายกรมธรรม์เดิม ซึ่งบริษัทศึกษามาอย่างดี ทำให้ไม่กระทบกับความแข็งแกร่งและฐานะการเงิน” ดร.สมพร ย้ำ

ดร.สมพร กล่าวถึงสถานการณ์การทำประกันภัยโควิดว่า การจ่ายค่าสินไหนทดแทนของบริษัทในกรณีที่เลวร้ายที่สุดน่าจะอยู่ที่ 2,500-3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์และบริษัทได้ทำประกันภัยต่อให้กับบริษัทรับประกันในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 50%

บริษัทไม่ได้รับประกันภัยโควิดประเภท เจอจ่ายจบ ทำให้อัตราสินไหมทดแทน(Loss Ratio) อยู่ที่ 100-120% เทียบกับประกันภัยโควิดที่อัตราสินไหมทดแทนสูงถึง 300-400% คาดว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งระบบจากประกันภัยโควิดน่าจะอยู่ที่ 30,000-40,000 ล้านบาท