ผู้ถือหุ้น PLANET ไฟเขียวเพิ่มทุน-แจกวอร์แรนต์เดินหน้าลุยธุรกิจเต็มสูบ

ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ (กลาง) ประธานกรรมการ, ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย (PLANET) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-EGM) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุน 124.99 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รองรับการแจกวอร์แรนต์ฟรี จำนวน 124.99 ล้านหน่วย ในอัตรา 3:1 อายุสิทธิ 2 ปี พร้อมนำเงิน ขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีกลุ่มระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ Cyber Security กลุ่มสินค้าด้านเทคโนโลยี 5G และ เดินหน้าธุรกิจผลิตน้ำประปาและไฟฟ้า มั่นใจผลงานตลอดทั้งปี 2564 นี้ เป็นที่น่าพอใจ และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต