“พุทธชาติ รังคสิริ” เฉือนขายหุ้น TWZ ออก 1.34% เหลือถือ 8.77%

HoonSmart.com>> “พุทธชาติ รังคสิริ” บิ๊ก TWZ ตัดขายหุ้นเพิ่ม 200 ล้านหุ้น กว่า 1.34% เหลือถือหุ้น 8.77%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย พุทธชาติ รังคสิริ จำหน่ายหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2564 จำนวน 200 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.3428% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 1,306.98 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 8.7755% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

พุทธชาติ รังคสิริ

หุ้น TWZ ปิดตลาด 12 ต.ค.2564 อยู่ที่ 0.12 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 38.81 ล้านบาท

ขณะที่วันทำรายการ 11 ต.ค.ราคาหุ้นเปิด 0.13 บาท เป็นราคาสูงสุดและต่ำสุด 0.11 บาท ปิดที่ 0.12 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ -7.69% มูลค่าการซื้อขาย 171.61 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจุบัน นาย พุทธชาติ รังคสิริ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
 
 
อ่านข่าว

“พุทธชาติ รังคสิริ” เฉือนหุ้น TWZ ขาย 2.01% เหลือ 13.47%