8 กองทุน “หุ้นจีน” แกร่ง ผลตอบแทน 9 เดือนปี 64 ยัง “กำไร”

HoonSmart.com>> เปิด 8 “กองทุนหุ้นจีน” ผลตอบแทน 9 เดือนปี 64 ยังแกร่ง ท่ามกลางราคาหุ้นจีนร่วง หลังความไม่แน่นอนด้านนโยบายของทางการจีนกดหุ้นจีน ด้านบิ๊กอสังหาฯ Evergrande ปัญหาขาดสภาพคล่องซ้ำเติมตลาด ฉุดกองทุนหุ้นจีนปีนี้ขาดทุนเกือบยกกลุ่ม ด้านบลจ.ยูโอบี ติดโผ 3 กองทุนโชว์กำไร ชู UOBSGC ผลตอบแทนสูงสุด 16.54% ส่วนกองทุนผลงานรั้งท้ายติดลบ 30%

สำนักข่าว HoonSmart สำรวจผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นจีน ในรอบ 9 เดือนปี 2564 พบมีเพียง 8 กองทุนที่ผลตอบแทนยังเป็นบวกจากจำนวนกทั้งหมด 93 กองทุน ขณะที่กองทุนที่มีผลตอบแทนแย่สุดติดลบถึง 30% โดยกองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า (UOBSGC) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) ผลตอบแทนสูงสุด 16.54% ขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 22.99% และย้อนหลัง 3 ปีเฉลี่ย 15.44% ต่อปี และระยะยาว 10 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 10.78% ต่อปี

สำหรับอันดับสองยังคงเป็นกองทุนของบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ได้แก่ กองทุนเปิดเกรธเธอร์ ไชน่า (GC) อยู่ที่ 9.87% อันดับสาม กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-CHINAARMF) อยู่ที่ 4.87% อันดับสี่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า) อยู่ที่ 3.16% กองทุนหุ้นจีน อันดับห้า กองทุนเปิดยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ (UCI) อยู่ที่ 1.78%

อันดับหก กองทุนเปิดวี ไชน่า โกรท (WE-CHIG) อยู่ที่ 1.77% อันดับเจ็ด กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index อยู่ที่ 1.46% อันดับแปด กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) อยู่ที่ 1.43%

ทั้งนี้ ภาพรวมกองทุนหุ้นจีนในปี 2564 ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายของทางการจีนกดดันราคาหุ้น รวมทั้งปัญหาขาดสภาพคล่องของ Evergrande ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับสองจีนมาซ้ำเติมตลาด รวมทั้งล่าสุดวิกฤตขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของจีน

ก่อนหน้านี้บลจ.ยูโอบี (UOBAM) ออกมาอัพเดทสถานการณ์ Evergrande พร้อมระบุว่ากองทุนทั้งหมดของ UOBAM ไม่มีการลงทุนในหุ้น หรือตราสารหนี้ของ Evergrande

ที่มผู้จัดการกองทุนภูมิภาคเอเชียของ UOBAM ยังคงมีมุมมองเชิงระมัดระวังต่อการลงทุนในหุ้นจีน และลดน้ำหนักการลงทุน Underweight การลงทุนในหุ้นจีน และ Underweight การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์และธนาคารของจีนด้วยเช่นกัน