ศาลล้มละลายไฟเขียวแผนฟื้นฟูกิจการ “สายการบินนกแอร์”

HoonSmart.com>> ศาลล้มละลายมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ “สายการบินนกแอร์” พร้อมแต่งตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร-ไต้ ซอง อี-ปริญญา ไววัฒนา-ชวลิต อัตถศาสตร์” เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2564 ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดฟังคำพิพากษาคำสั่งศาลในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการและคำร้องขอแก้ไขแผน รวมถึงคำคัดค้านแผน คำชี้แจงของผู้ทำแผน ตลอดจนความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในประเด็นต่างๆ แล้วและศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและคำร้องขอแก้ไขแผนตามมติจากที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2564 ซึ่งจะมีผลแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ 4 4 ราย ได้แก่ นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร นายไต้ ซอง อี นายปริญญา ไววัฒนาและนายชวลิต อัตถศาสตร์

ผู้บริหารแผนมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามแผนฟื้ฟูกิจการ บริษัทเชื่อมั่นว่าผู้บริหารแผนจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว