TM มั่นใจ “The Parents” จะเริ่มทยอยให้บริการภายในปี 2565

HoonSmart.com>>เทคโนเมดิคัล และทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร “The Parents” โดย The Parents Hospital ออกแบบแล้วเสร็จไปกว่า 95% ส่วน The Parents Nursing Home เริ่มก่อสร้างแล้วประมาณ 30% ย้ำพร้อมเปิดให้บริการตามแผนเดิม

นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC (ในเครือ TM) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ “The Parents” ว่า ขณะนี้การก่อสร้างยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยความคืบหน้า The Parents Hospital ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้างซึ่งเรียบร้อยแล้วมากกว่า 95% โดยเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะพร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานครได้ประมาณกลางเดือน ต.ค. 64 และจะดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเป็นสถานพยาบาลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจะเริ่มจัดการประมูลผู้รับเหมาก่อสร้างภายใน พ.ย.64  ทางบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ประมาณช่วงเดือนมกราคม 2565

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ The Parents Nursing Home นั้นขณะนี้มีความคืบหน้าประมาณ 30% โดยได้เริ่มมีการวางฐานราก วางโครงสร้างใต้ดิน และคานหลักของอาคาร พร้อมทั้งกำลังจะเริ่มขึ้นชั้น 1 และคาดว่าจะได้ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน (Interior) ภายในเดือนก.ย.64

อย่างไรก็ตามการก่อสร้าง “The Parents” ยังถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จากการวางแผนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทยอยเปิดให้บริการได้ภายในปี 2565

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (TM) เปิดเผยว่า หลังจาก “The Parents” เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบแล้ว คาดว่าสัดส่วนรายได้ธุรกิจของ TM จะมีการเปลี่ยนแปลง โดย “The Parents” จะมีสัดส่วนรายได้เป็น 20% ของรายได้รวม และจะเพิ่มกลุ่มลูกค้าเงินสดให้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ TM จะมีกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของ TM มีความแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ ธุรกิจในกลุ่ม “The Parents” มีธุรกิจหลัก ประกอบด้วย “โรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส” เพื่อสร้างนักบริบาลสำหรับบริการผู้สูงอายุ รวมทั้ง “เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิ่งโฮม”  และ “โรงพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู เดอะพาเร้นท์ส” สำหรับบริการดูแลผู้สูงอายุและประชาชนที่ต้องการฟื้นฟู และทำกิจกรรมบำบัดเพิ่มสมรรถนะของร่างกายที่ดีขึ้น โดยกลุ่มธุรกิจ “The Parents” ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ ในซอยราษฎร์พัฒนา 2 หรือซอยมิสทีน โดยใช้งบในการลงทุนก่อสร้างประมาณ 450 ล้านบาท และทาง TM มีการถือหุ้นในสัดส่วน 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% จะถือหุ้นโดยกลุ่มแพทย์