ตลาดเตือนผู้ลงทุนระวังหุ้น T ซื้อขายผิดปกติ เสี่ยงราคาผันผวน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระวังก่อนตัดสินใจลุยหุ้น”ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น”  สภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 ซึ่งเป็นมาตรการสูงสุด บริษัทชี้แจงผ่านระบบ ไม่มีพัฒนาการสำคัญ เช้านี้ ราคาพุ่งแรง 0.41 บาท บวก 20% เทรดที่ P/BV 31.35 เท่า บริษัทยังมีผลขาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขายหุ้นบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น (T)เนื่องจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 ซึ่งเป็นมาตรการสูงสุด และ T ชี้แจงผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วว่าไม่มีพัฒนาการสำคัญที่กระทบต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวขึ้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายได้หากราคาผันผวน จึงขอให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รอบคอบ

นอกจากนี้ ขอให้โบรกเกอร์ทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น T อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากการติดตามสภาพการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และในวันนี้ (22ก.ย.2564)ราคาปรับตัวมาปิดภาคเช้าที่ระดับสูงสุด (New high) ที่ 0.41 บาท บวก 20% ด้วยค่า P/E ขาดทุน และ P/BV ที่ 31.35 เท่า

ปัจจุบัน  T อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 โบรกเกอร์ต้องดำเนินการดังนี้

1. ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหุ้น T ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ

2. โบรกเกอร์ห้ามนำหุ้น T คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และ

3. โบรกเกอร์ห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหุ้น T ในวันเดียวกัน (ห้าม Net Settlement)