TSE ขาย 6 โรงไฟฟ้าโซลาร์ญี่ปุ่น 1,027 ล้านบาทรับกำไร Q3/64

HoonSmart.com>>”ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่” ขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่น  6 แห่ง กำลังการผลิตรวม 8.24 MW มูลค่า 1,027 ล้านบาท มีเงินชำระหนี้ ขยายลงทุนใหม่ เล็งซื้อกิจการที่ COD แล้ว คาดรับรู้รายได้ทันทีไตรมาสที่ 4/64

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 6 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตและเสนอขายรวม 8.24 เมกะวัตต์ (MW) ให้กับนักลงทุนสถาบันของประเทศญี่ปุ่น ด้วยมูลค่าการขายโครงการรวม 3,363 ล้านเยน คิดเป็นประมาณ 1,027 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ภายในไตรมาส 3/2564  และสามารถนำเงินไปชำระหนี้สินบางส่วน อีกทั้งยังใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ด้านพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจาเพื่อซื้อกิจการที่ดำเนินการจ่ายไฟและขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เพื่อรับรู้รายได้ทันทีและคาดว่าจะรู้ผลการเจรจาเข้าซื้อสำเร็จภายในไตรมาส 4/2564