10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-CHANGE-A(A)18.9044.56----
2เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออมK-CHANGE-SSF18.7844.47----
3พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL GSCEQ-R13.8443.8610.3110.98
4ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF16.6640.6915.0913.80
5ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPGFP16.6640.69----
6ธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์T-PREMIUM BRAND10.7935.1513.3412.77
7แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-TOPBRAND18.9634.42----
8กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผลKF-SMCAPD7.8334.316.046.53
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ABWOOF19.2833.6411.678.86
10ทหารไทย World Equity IndexTMBWDEQ21.0633.5212.9911.93

Asia Pacific ex-Japan Equity_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ชนิดสะสมมูลค่าKT-CLMVT-A22.4259.166.56--
2กรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-CLMVT-D22.4259.146.56--
3เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุนK-ASIA10.8648.807.197.71
4เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM11.5136.519.466.87
5เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF10.8535.378.775.61
6ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA7.6933.989.458.24
7เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่าKT-AASIA-A2.2432.7610.5710.44
8เอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลMATECH-D-3.4229.41----
9เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-A-1.5729.15----
10เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ๋ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-D-1.5729.15----

Emerging Market Equity_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟKWI EE EURO22.1044.1112.907.80
2ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF10.6733.77-0.98-1.24
3อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM1.9029.5411.746.63
4ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ1.2129.138.027.51
5ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP-1.2026.64----
6เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-2.0725.4912.4111.33
7กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM11.1223.261.07-0.24
8ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ3.0721.826.896.58
9ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEAERMF-3.4020.881.36--
10ทีเอ็มบี Emerging Active EquityTMBEAE-3.8020.581.32--

US Equity_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคปSCBUSSM9.2254.247.27--
2ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBUSSMP8.9254.24----
3อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ABAGS17.9444.2214.44--
4ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO20.3536.147.89--
5กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KF-HSMUS4.9233.308.05--
6ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH26.0133.0815.58--
7กรุงศรียูเอสอิควิตี้KF-US2.2332.0310.23--
8ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E19.5331.12----
9ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P19.5331.12----
10เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A26.9930.1421.47--

Europe Equity_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุนK-EUSMALL16.4156.7514.45--
2เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์KT-EURO15.9856.5114.4013.64
3ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP29.0549.93----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM27.9947.5416.4815.61
5กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE28.7442.4315.3812.59
6กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF26.6740.5714.8812.26
7เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE25.7440.3017.3214.44
8เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF25.7740.0317.2814.32
9กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE24.7938.9616.5514.09
10ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์UES16.7537.747.739.02

Japan Equity_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้KF-JPSCAP7.6235.926.06--
2กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผลKF-JPSCAPD6.8935.565.93--
3แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF9.5632.835.268.89
4เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D3.9928.417.308.32
5เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A3.6928.077.238.32
6กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF6.5627.259.058.72
7กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผลKF-HJAPAND6.2026.849.9711.7
8เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX2.4922.935.799.08
9เค ญี่ปุ่น หุ้นทุนK-JP3.0122.854.959.88
ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBJPSMA4.3122.650.19--
ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBJPSMP4.3122.65----

China Equity_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผลKF-HCHINAD-5.3218.3712.7013.90
2กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKFCHINARMF-5.6218.0412.33--
3เอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลMCHINAGD-5.5217.59----
4เคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-Ashares-A-5.5017.49----
5เกรธเธอร์ ไชน่าGC-5.0914.8313.4910.70
6ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC-3.0913.4811.3810.83
7วี ไชน่า โกรทWE-CHIG-4.5813.14----
8บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ-6.7912.9520.76--
9เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINA-A-18.717.7211.09--
10เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF-18.946.5410.31--

Global Health Care_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์TBIOTECH7.9232.33----
2แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH-4.1426.90----
3ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI-4.8326.62----
4กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A16.7424.5812.45--
5เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)16.8924.5212.7411.57
6กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D16.7424.4912.3310.16
7เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A19.8922.338.386.04
8เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D19.8522.268.386.04
9ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั้วไปTGHRMF-A18.0821.818.789.96
10เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH10.3320.6812.4912.51

Property - Indirect Global_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT23.2035.249.795.43
2ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP15.0032.198.12--
3ที่เอ็มบี Global PropertyTMBGPROP13.0131.233.85--
4ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF12.7631.043.98--
5วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT23.0729.16----
6พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์PRINCIPAL GREITs16.6229.035.82--
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP11.3728.01----
8ทิสโก้ โกลบอล รีทTGREIT17.3227.68----
9เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY16.0727.6811.398.27
10เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF16.1227.3510.517.66

Global Allocation_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX-1.7327.7420.0413.05
2วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP13.4322.1214.0114.76
3เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่าM-MULTI-A13.8620.89----
4เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนดิจ่ายเงินปันผลM-MULTI-D13.8620.88----
5ไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าSCBGMTA15.5120.13-1.28--
6เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R5.3718.5911.0210.34
7เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A5.3418.5611.01--
8ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income AllocationTMB-ES-IALLO7.6716.87----
9เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติงM-VI8.2516.705.42--
10ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBAPLUSA0.7116.475.05--

Commodities Precious Metals_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE8.29-4.25----
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD8.05-4.6613.144.33
3บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD7.80-4.7612.514.01
4บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF7.75-4.9612.193.78
5ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH7.28-5.0812.293.88
6ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH7.41-5.1212.604.12
7กรุงศรีโกลด์KF-GOLD7.72-5.2911.873.37
8ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N 8.91-5.5012.183.51
9ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD8.85-5.7212.543.69
10ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D8.85-5.7512.093.47

Commodities Energy_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL22.1366.52-1.335.46
2กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL22.2065.17-1.315.63
3กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL15.3860.53-1.826.07
4กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL15.3660.05-0.987.27
5กองทุนเปิดเค ออยล์K-OIL15.4358.93-1.766.59
6กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์KF-OIL15.3958.34-2.593.52
7กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL13.2455.73-1.865.64
8กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL13.0254.36-26.58-11.61
9กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL613.1554.12-27.58-12.18
10กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL14.7052.45-20.50-7.44

Foreign Investment Miscellaneou_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/214.2643.49-6.290.60
2พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF11.5237.145.835.49
3ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC18.3635.451.872.13
4ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP12.0934.405.923.36
5เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI9.6228.222.84-2.07
6ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA3.576.80----
7เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23A-UI1.925.83----
8ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2UDBC3Y21.772.87----
9ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3UDBC3Y31.542.71----
10ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1UDBC3Y10.962.49----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก