10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF27.0652.8516.43--
2ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาวUTSME-LTF14.8048.823.12--
3กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผลKFLTFTSM-D19.3147.630.88--
4เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTFKMSLTF-C(L)19.6642.274.67--
5แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T18.0040.3116.07--
6ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF17.5538.018.15--
7แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A16.7936.274.11--
8แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D16.7636.244.10--
9ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B4.2636.125.12--
10แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D14.9536.015.25--

RMF - Quity_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพASP-VIETRMF25.4866.76--
2บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพB-INDIAMRMF22.4361.7911.38--
3กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงKFINDIARMF16.1145.51----
4เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKMSRMF19.6342.064.667.70
5กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF26.6740.5714.8812.26
6เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF25.7740.0317.2814.32
7บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF13.8739.06----
8กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพKFDNMRMF14.6237.92----
9กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF10.3837.8126.90
10ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF4.2137.322.845.66

RMF - Allocation_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF8.1830.650.90--
2แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF10.8229.402.013.49
3ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TFPRMF-A9.6727.40-0.462.53
4ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)TFPRMF-P9.6727.40-0.462.53
5เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFLRMF7.1225.690.312.98
6ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM37.6924.55-0.250.91
7ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF10.4022.32-4.44-0.69
8แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF9.1322.270.922.58
9พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF9.9220.593.645.36
10เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพM-VALUE7.2418.90-1.771.25

RMF - Fixed Income_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF2.706.624.33--
2กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF2.496.524.07--
3เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.993.472.872.36
4เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF2.243.292.382.07
5กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF1.842.76----
6กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF21.812.662.261.72
7ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF1.262.401.82--
8แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF1.502.381.791.56
9กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF1.592.372.331.99
10ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF1.342.342.031.90

RMF - Other_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF7.75-4.9612.193.78
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH7.28-5.0812.293.88
3เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF1.57-7.4512.574.82
4เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF1.82-7.5111.503.81
5วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A2.29-7.6111.282.97
6ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF1.30-7.9712.364.42
7ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H0.75-8.1612.434.77
8เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF1.82-8.3611.924.27
9ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF0.95-8.5011.894.10
10ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H0.61-8.7211.754.09

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก