10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์M-Active16.1640.584.694.52
2ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOHD-A4.2139.283.675.95
3ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้TISCODS3.8637.575.09--
4ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF4.2137.322.845.66
5แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A16.7936.274.11--
6แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D16.7636.244.10--
7ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B4.2636.125.12
8แอล เอช โกรทชนิดสะสมมูลค่าLHGROWTH-A16.6436.045.615.39
9แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D14.9536.015.25--
10แอล เอช โกรทชนิดจ่ายปันผลLHGROWTH-D16.6136.005.605.34

Equity Small MidCap_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ20.4359.5516.61--
2เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITYKKP SM CAP18.5954.949.97--
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF27.0652.8516.43--
4ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน ATSF-A13.6452.3718.9516.12
5กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ19.6152.3518.358.35
6เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลM-MIDSMALL-D25.2050.9915.9312.66
7ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์UTSME15.4750.132.904.37
8กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้KFTHAISM19.8848.840.973.39
9ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาวUTSME-LTF14.8048.823.12--
10กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผลKFLTFTSM-D19.3147.630.88--

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP16.38-0.36-1.30--
2วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D14.23-1.73-1.66--
3ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF13.37-2.74-2.94--
4ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex13.10-2.86-1.69--
5ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์T-PROPERTY13.33-2.87-2.69--
6วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONEPROP-RMF13.93-3.53-3.64--
7เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property16.01-4.24-1.81--
8เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF16.21-4.48-1.53--
9แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF15.19-5.070.03--
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมMPDIVSSF15.76-5.13----

Aggressive Allocation _Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล TISCOFLEXP15.8758.2222.6716.41
2แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัสASP-FLEXPLUS18.1650.9611.42
3แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติLHMSFL-R15.4440.495.426.68
4แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่าLHMSFL-A15.4340.465.40--
5แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHMSFL-D15.4040.445.39--
6เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMBT-G17.9840.0311.6410.62
7กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์KT-FLEX11.4738.604.853.23
8แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผลLHSMARTDSSF-SSFX14.7935.45----
9แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมและจ่ายเงินปันผลLHSMARTDSSF-SSF14.7535.19----
10เอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์MFX17.0834.988.357.14

Moderate Allocation _Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บีแอ็คทีฟB-ACTIVE12.7240.927.395.04
2เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมMTF-SSF10.4425.01----
3เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษMTF-SSFX10.4325.00----
4กาญจนอนันต์KAF9.4621.603.673.17
5รวงข้าวดุลทรัพย์RKBC6.1519.432.803.79
6ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์TW-BAL6.4517.831.322.8
7เค ไลฟ์สไตล์ 2530K-25305.2716.22.642.99
8ไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่าSCBCLASSICA5.9415.90----
9ไทย บาลานซ์ฟันด์TBF3.9715.37-5.12-0.38
10เค แพลน 3K-PLAN33.9115.233.133.63

Conservative Allocation_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรทFCF8.5814.093.402.51
2เค ไลฟ์สไตล์ 2520K-25204.1512.982.702.72
3เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัสMIPLUS6.6012.25----
4เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF4.2312.242.012.10
5เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF5.4611.993.29--
6เค แพลน 2K-PLAN22.919.272.702.75
7เค ไลฟ์สไตล์ 2510K-25103.118.812.342.44
8แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดสะสมมูลค่าLHWPLUS-A5.778.18----
9แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลLHWPLUS-D5.778.18----
10เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไปKKP SG-AA Light4.867.91----

 

https://hoonsmart.com/archives/208100

https://hoonsmart.com/archives/208102

https://hoonsmart.com/archives/207637

ขอบคุณข้อมูลจาก