10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ฟิลลิปตราสารหนี้ไทยPBOND3.493.64----
2เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF2.243.292.382.07
3กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF-0.073.271.611.84
4เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI1.883.08----
5กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้KFENFIX2.182.96----
6กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF1.842.76----
7กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF21.812.662.261.72
8เค ตราสารหนี้K-FIXED1.712.632.271.98
9กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I2.032.612.542.07
10กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFAFIX-A1.822.572.63--

Short Term Bond_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.993.472.872.36
2เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F1.793.16--
3เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF1.612.80----
4เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED1.612.792.432.08
5พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X1.692.72----
6กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y1.842.62----
7เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB1.612.622.482.26
8พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI1.572.592.632.45
9ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF1.262.401.82--
10เค หุ้นกู้K-CBOND1.402.382.111.90

Money Market_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.340.61----
2แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ASP0.230.600.961.08
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.200.471.07--
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.200.440.850.96
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.180.421.011.15
6เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.200.42----
7วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.190.41----
8ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.190.370.880.98
9กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTSS0.140.36----
10พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL iDAILY-R0.200.360.840.96

Global Bond_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND9.1225.82----
2เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CSBOND-A4.6111.046.43--
3กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KFPREFER-A5.759.95----
4เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตM-SMART INCOME-AR3.618.663.53--
5เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่าM-SMART INCOME-AC3.608.633.55--
6ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัตSCBOPPR3.018.514.01--
7ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSCBOPPA3.018.514.01--
8วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลWE-TRBOND-A2.487.52----
9ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF2.576.824.463.78
10ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)UGIS-A2.746.814.54--

Emerging Market Bond_Aug. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB2.005.056.51--
2อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB1.504.594.121.83
3ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF3.293.604.32--
4กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI-0.763.444.181.20
5ตราสารหนี้เอเชียASIA-B1.792.013.801.86
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND1.821.995.323.36
7เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-1.761.682.10-0.26
8ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-0.780.503.94--

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564

 

ขอบคุณข้อมูลจาก