“ทวีฉัตร จุฬางกูร” ตัดขาย LANNA ออก 0.56% ยังถือ 9.50%

HoonSmart.com>> “ทวีฉัตร จุฬางกูร” ตัดขายหุ้น LANNA จำนวน 2.95 ล้านหุ้น กว่า 0.56% จังหวะดีราคาหุ้นพุ่งแรงกว่า 16% เหลือถือหุ้น 9.50%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร จำหน่ายหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส (LANNA) เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2564 จำนวน 2.95 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.5634% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 49.88 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.5022% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้น LANNA วันที่ 6 ก.ย.2564 ที่ทำรายการ ราคาหุ้นปิด 23.90 บาท เพิ่มขึ้น 3.40 บาท หรือ +16.59% มูลค่าการซื้อขาย 980.67 ล้านบาท จากเปิด 21.00 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของวันและสูงสุด 24.80 บาท

ขณะที่ราคา 7 ก.ย.2564 ปิดตลาดที่ราคา 24.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ +0.84% มูลค่าการซื้อขาย 312.56 ล้านบาท