“SVT” ลุยโรดโชว์นักลงทุนสถาบันในและต่างประเทศ

HoonSmart.com>>“ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี “โรดโชว์พบนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เตรียมขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น นำเงินขยายธุรกิจ ให้เติบโตและมั่นคง ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทย

นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี (SVT) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายใต้แบรนด์ SUN Vending เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ จัดการประชุมออนไลน์นำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ต่อนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดในการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน และแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งได้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ สอดคล้องกับแผนการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งบริษัทฯ จะระดมทุน เพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจให้เติบโตและมั่นคง เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (เวนดิ้ง แมชชีน :Vending Machine) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUNVENDING”

ด้านนายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เปิดเผยว่า SVT อยู่ระหว่างการเตรียมตัว เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น และมีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยการนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกองทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ SVT เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมายาวนานกว่า 20 ปี และยังเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทย

โดยบริษัทฯ มีเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ติดตั้งให้บริการมากกว่า 13,000 เครื่อง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 26 จังหวัด ผ่านศูนย์กระจายสินค้าและดูแลรักษาเครื่อง VM (Logistics center) รวม 11 สาขา และมีแผนการที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 3 สาขาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตามลำดับ รวมถึงบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะติดตั้งให้บริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้ครบ 20,000 เครื่องภายในปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป จากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ติดตามข่าว หุ้นเด่นระหว่างวัน ผ่านช่องทาง Line OpenChat : https://line.me/ti/g2/wEbsUcMaP2oP45XhK3vYhQ