“เคอรี่โลจิสติคส์” เล็งขยายคลังสินค้าเขต EEC รับภาคการผลิตโตหลังโควิดคลาย

HoonSmart.com>> “เคอรี่ โลจิสติคส์” วางแผนขยายพื้นที่คลังสินค้าและให้บริการขนส่งกับกลุ่มลูกค้าใหม่ ในเขตอีอีซี ตั้งรับภาคการผลิตในเขตอีอีซีเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังสถานการณ์โควิด-19คลี่คลาย เชื่อลูกค้ามั่นใจ“เคอรี่ โลจิสติคส์” ชูจุดแข็งให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรแบบต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างแท้จริงตอบสนองลูกค้าได้ในทุกอุตสาหกรรม

พงศ์ศิริ ศิริธร

นายพงศ์ศิริ ศิริธร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัทเคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่ม Kerry Logistics Network Limited หรือ KLN ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ครอบคลุมทั่วโลก ได้เตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยมีแผนที่จะขยายพื้นที่คลังสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มลูกค้าในเขตพื้นที่อีอีซี ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้าในเขตพื้นที่อีอีซี ที่ให้บริการทั้งสิ้น 8 คลังสินค้า ในจังหวัดชลบุรี และระยอง กว่า 80,000 ตารางเมตร

“บริษัทยังมีศักยภาพที่จะขยายการให้บริการรับฝากคลังสินค้าอีกมาก ซึ่งเราเล็งเห็นถึงโอกาสการให้บริการลูกค้าและพร้อม วางแผนรับมือกับการเติบโตของภาคเอกชน เพราะมองว่าเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมทั้งภาคการผลิตในเขตพื้นที่อีอีซี จะพลิกฟื้นกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดด รวมถึงการเพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่างชาติ ที่ยังคงเชื่อมั่นในฐานการผลิตและบริการในเขตพื้นที่อีอีซี” นายพงศ์ศิริ กล่าว

ทั้งนี้ในเขตพื้นที่อีอีซี ถือเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เป็นโซนที่มีความพร้อมสามารถขยายตัวและเติบโตได้สูง สอดคล้องกับงานบริการด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ที่สามารถขยายตัวเติบโตควบคู่กันไปได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ดูแลให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมภาคการผลิต อุตสาหกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค

“เคอรี่ โลจิสติคส์ ถือเป็นหนึ่งผู้ให้บริการในพื้นที่อีอีซี ที่มีความพร้อมในการขยายธุรกิจ ด้วยจุดแข็งที่มีเครือข่ายทั่วโลก พร้อมให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งการขนส่ง การบริหารคลังสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น คลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าปลอดอากร คลังสินค้าอีคอมเมิร์ซ และคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added Services) เดินพิธีการศุลกากร การนำเข้า และส่งออกสินค้า ให้กับสินค้าทุกอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าแบบยั่งยืน เคอรี่ โลจิสติคส์ เข้าใจในแนวการทำงานแบบ “Think Global but Act Local with Global Standard” ทำให้มั่นใจได้ว่าจะช่วยสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในไทยในการเชื่อมโยงธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียและระดับโลกได้ นายพงศ์ศิริ กล่าว

ติดตามข่าว หุ้นเด่นระหว่างวัน ผ่านช่องทาง Line OpenChat : https://line.me/ti/g2/wEbsUcMaP2oP45XhK3vYhQ