“สีเดลต้า” เตรียมเข้าเทรด mai ปีนี้ หลัง ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง

HoonSmart.com>>“สีเดลต้า”เตรียมเข้าเทรดใน mai หลัง ก.ล.ต. ไฟเขียวนับหนึ่งไฟลิ่งเรียบร้อยแล้ว เสนอขายหุ้น IPO 53.25 ล้านหุ้น คิดเป็น 23.15% ระดมทุนขยายธุรกิจรองรับโอกาสการเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวชูจุดเด่น การขยายฐานลูกค้า และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ หนุนอัตรากำไรขั้นต้นสูงระดับ 44%

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สีเดลต้า (DPAINT) เปิดเผยว่า “การเสนอขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักลงทุนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดความสำเร็จของเราในฐานะผู้นำในธุรกิจสีทาอาคาร ที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงในการสร้างความเติบโตเพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิด-19 ด้วยจุดแข็งด้านกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าคุณภาพที่สูง ง่ายต่อการใช้งาน และคุ้มค่า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมยาวนานกว่า 42 ปี มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสภาวะการแข่งขันและการสร้างความได้เปรียบในการทำการตลาด”

นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจาก DPAINT ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 53.25 ล้านหุ้น คิดเป็น 23.15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (Par value) 1.00 บาทต่อหุ้น ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตามแผนคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ภายในปีนี้

ปัจจุบัน DPAINT มีทุนจดทะเบียน 230,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 176,750,000 บาท การระดมทุนครั้งนี้จะนำเงินที่ได้ไปขยายธุรกิจ โดยนำไปใช้เป็นเงินทุนในการปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักร และระบบการผลิตที่โรงงานสุวินทวงศ์ รวมทั้ง ใช้เป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องผสมสี จำนวน 440 เครื่อง ภายในปี 2568 และใช้เป็นเงินทุนในการทำระบบ ERP ใช้เป็นเงินทุนสร้างห้อง LAB ภายในปี 2565 ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

โครงสร้างของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มนายอาจณรงค์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วนก่อนและหลัง IPO ที่ 96.18% และ 73.91% ตามลำดับ นอกจากนี้ ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะทรัสตี ถือหุ้นในสัดส่วนก่อนและหลัง IPO ที่ 3.76% และ 2.89% ตามลำดับ และบริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนก่อนและหลัง IPO ที่ 0.06% และ 0.04% ตามลำดับ

สำหรับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – 2563) มีการเติบโตต่อเนื่องทั้งรายได้และกำไร โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 522.8 ล้านบาท 595.2 ล้านบาท 603.2 ล้านบาท ตามลำดับ และงวดไตรมาส 1 ของปี 2564 เทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 193 ล้านบาท และ 155.1 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการเติบโต 24.4% จากการขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มจำนวนคู่ค้าทั้งร้านโมเดิร์นเทรดและร้านค้าปลีก และการเริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ โดยเฉพาะกลุ่มสีคุณภาพพิเศษ ที่มีอัตรากำไรดี สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในงวดไตรมาสแรกปีนี้ มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สีคุณภาพพิเศษ สัดส่วน 39.4% สีคุณภาพคุ้มค่า 32.6% และสีคุณภาพสูง 28%

ภาพรวมกำไรสุทธิในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – 2563) อยู่ที่ 12.4 ล้านบาท 35.5 ล้านบาท และ 41.9 ล้านบาทตามลำดับ และงวดไตรมาส 1 ของปี 2564 เทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 21.2 ล้านบาท และ 9 ล้านบาทตามลำดับ จากสัดส่วนการขายสินค้าที่อัตรากำไรมากขึ้นรวมไปถึงการได้เปรียบเชิงต้นทุน (Economies of Scale) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงระดับ 44% และอัตรากำไรสุทธิ 11%