DMT มอบเตียงกระดาษ 200 เตียงให้รพ.สนาม ใต้ร่มพระบารมี

อัจฉรา เจริญพร(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบเตียงกระดาษจำนวน 200 เตียง ให้กับรพ.มงกุฎวัฒนะ และรพ.สนามใต้ร่มพระบารมี ซึ่งเป็นรพ.เครือข่าย เพื่อเพิ่มปริมาณเตียงในการรองรับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมีคุณ วาสนา อิ่มเงิน (ที่ 2 จากขวา) รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ รพ.มงกุฎวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ