dmt

“ดอนเมืองโทล์ลเวย์” ปรับเวลาให้บริการเป็น 23.00-03.00 น. ตั้งแต่ 16 ต.ค 64

“ทางยกระดับดอนเมือง” ปรับเวลาให้บริการทุกด่านเป็น 23.00-03.00 น. ตั้งแต่ 16 ต.ค 64 เป็นต้นไป สอดคล้องศบค.มีมติปรับเวลาเคอร์ฟิวจากเวลา 22.00 – 04.00 น. เป็น 23.00 – 03.00 น.

“ทางยกระดับดอนเมือง” เร่งศึกษาเทคโนโลยี-หาพันธมิตรรองรับบริการรถ EV

HoonSmart.com>> “ทางยกระดับดอนเมือง” เดินหน้าศึกษาเทคโนโลยีและวางแผนการให้บริการเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเปิดรับพันธมิตรร่วมขานรับนโยบายรัฐ ที่ส่งเสริมและกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

1 2