“อนันดา” แจงบ.ร่วมทุนถูกฟ้องคดีแอชตัน อโศก ยันดำเนินการตามขั้นตอนกม.

HoonSmart.com>> “อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์” แจงกรณีบริษัทร่วมทุน ถูกศาลปกครองพิพากษาโครงการแอชตัน อโศก คดียังไม่สิ้นสุด จ่ออุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด ยืนยันดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีหน่วยงานรัฐควบคุม ตรวจสอบทุกขั้นตอน

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองของโครงการแอชตัน อโศก ที่ดำเนินการโดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้น 51% นั้น บริษัทขอแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวโดยตรงและไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดตามคำพิพากษา แต่เป็นผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายจากการแพ้คดีของหน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้อง

อีกทั้งบริษัทยังมีความเห็นที่แตกต่างจากคำพิพากษาในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สำคัญ โดยบริษัทจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปไปยังศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นยังไม่มีผลบังคับจนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด

บริษัทได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ประกาศ และคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอน และบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 
 
อ่านข่าว

ANAN จ่อยื่นอุทธรณ์ ศาลเพิกถอน ‘แอชตัน อโศก’ 6.7พันลบ.