ฟิทช์ หั่นเครดิต CIMBT เป็น ‘AA-(tha)’ จากเดิม ‘AA (tha)’

“ฟิทช์ เรทติ้งส์” ปรับลดอันดับเครดิตธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT ) เป็น ‘AA-(tha)’ และลดเครดิตหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ พร้อมคงอันดับเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบของ บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ผลจากการปรับมุมมองของฟิทช์ต่อ CIMB Bank Berhad ในประเทศมาเลเซีย

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT เป็น ‘AA-(tha)’ จากเดิม ‘AA (tha)’ และปรับลดอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด หรือ CIMBT Auto เป็น’AA-(tha)’ จากเดิม’AA (tha)’ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CIMBT

พร้อมกันนี้ฟิทช์ยังคงให้เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ (Rating Watch Negative) แก่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AA-(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’ ของบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CGS-CIMB TH

การปรับลดอันดับเครดิตเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนมุมมองของฟิทช์ต่อ CIMB Bank Berhad ในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองของฟิทช์ต่อโครงสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินโดยรวมของบริษัทแม่ CIMB Group Holdings (หรือ CIMB) เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีความใกล้ชิดกันและมีการผสานการดำเนินงานและมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้การปรับลดอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการคาดการณ์ของฟิทช์ที่มองว่าอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของ CIMB Bank Berhad (ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นในประเดียวกัน) ไม่น่าจะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ในระดับเดิมที่ฟิทช์เคยมองไว้ แม้จะมีการปรับตัวดีขึ้นมาบ้างในช่วงปีที่ผ่านมา

การปรับลดอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto เป็นผลมาจากการปรับลดอันดับเครดิตของ CIMBT ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน

สำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต ฟิทช์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ CIMBT จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติจาก CIMB หากจำเป็น โดยฟิทช์มองว่า CIMBT เป็นธนาคารที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่ม CIMB เนื่องจากกลุ่ม CIMB มีสัดส่วนการถือหุ้นเกือบทั้งหมด (94.1%) (ผ่าน CIMB Bank Berhad) และมีการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกัน มีการผสานการดำเนินงาน (integration) ของบริษัทลูกเข้ากับกลุ่มอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีการสนับสนุนทั้งในด้านการดำเนินงานและการเงิน

อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto มีปัจจัยในการพิจารณามาจากการได้รับการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้จาก CIMBT ซึ่งเป็นบริษัทแม่โดยตรง แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสียรภาพของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันสอดคล้องกับอันดับเครดิตของผู้ให้การค้ำประกัน ซึ่งคือ CIMBT

ฟิทช์คงเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบสำหรับอันดับเครดิตของ CGS-CIMB TH เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนที่ลดลงจาก CIMB อาจได้รับการชดเชยจากปัจจัยสนับสนุนจาก China Galaxy ทั้งนี้ปัจจุบัน CGS-CIMB TH เป็นบริษัทลูกที่ถูกถือหุ้นเต็มจำนวนโดย CGS-CIMB Securities International Pte Ltd (CGS-CSI) และ CGS-CSI เป็นบริษัทที่ถือหุ้นร่วมกันระหว่างกลุ่ม China Galaxy และกลุ่ม CIMB ในสัดส่วนฝ่ายละ 50%

สำหรับปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต ซึ่งอันดับเครดิตของ CIMBT อ่อนไหวตามความสามารถในการให้การสนับสนุนและโอกาสในการให้การสนับสนุนของ CIMB อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT

ฟิทช์จะยกเลิกเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบของ CGS-CIMB TH ได้หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินโครงสร้างความแข็งแรงทางการเงินของ CGS-CIS และโครงสร้างความแข็งแรงทางการเงินของ China Galaxy อันดับเครดิตของ CGS-CIMB TH อาจได้รับการคงอันดับเครดิตหากฟิทช์เชื่อว่าปัจจัยสนับสนุนจาก China Galaxy แข็งแกร่งกว่าจาก CIMB อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดอันดับลง 1 อันดับหากฟิทช์เชื่อว่าปัจจัยสนับสนุนจาก China Galaxy อยู่ในระดับที่เท่ากันกับ CIMB อันดับเครดิตจากถูกปรับลดอันดับลงหลายอันดับหากฟิทช์เชื่อว่า โอกาสในการให้การให้การสนับสนุนจาก CIMB ลดลง และการสนับสนุนจาก China Galaxy ไม่สามารถที่จะพึ่งพาได้