“สินมั่นคง” หารือร่วมคปภ.เกาะติดโควิด โชว์เงินกองทุนแกร่ง 443%

HoonSmart.com>> “สินมั่นคงประกันภัย” เข้าหารือคปภ.ติดตามสถานการณ์วิกฤตโควิดใกล้ชิด ร่วมหามาตรการช่วยธุรกิจประกันภัยบริหารจัดการได้ดี ยันดูแลคุ้มครองลูกค้ากรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทเต็มความสามารถ พร้อมดูแลลูกค้าประกันโควิดเจอ จ่าย จบ จนกรมธรรม์หมดอายุ โชว์อัตราส่วนเงินกองทุน ณ สิ้นมี.ค.64 อยู่ที่ 443% สูงกว่ากฎหมายกำหนดไม่ต่ำกว่า 120%

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (SMK) กล่าวว่า คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยการประชุมร่วมกับ คปภ. ได้มีการปรึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์วิฤตโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทาง คปภ.และบริษัทประกันภัยต่างๆ เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะร่วมกันหามาตรการที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันภัยบริหารจัดการได้ดี สามารถปรับตัวในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่พึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน และรักษาความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงความพร้อมในการให้บริการผู้เอาประกันทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ และจะเร่งสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้เอากรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 แก่ลูกค้าตามเดิมจนกว่ากรมธรรม์จะหมดอายุ

รวมถึงให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าประกันภัยประเภทอื่นๆ เมื่ออ้างอิงจากข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย ล่าสุด ณ 31 มี.ค.2564 เท่ากับ 443% ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ต้องไม่ต่ำกว่า 120%

อ่านข่าว

SMK ย้ำกลับลำ”ประกันโควิด” คุ้มครองจนหมดอายุ หุ้นร่วง 7.59%

สินมั่นคง ยอมถอยไม่ยกเลิกประกันโควิด คปภ.ยันไม่สามารถเลิกได้

“สินมั่นคงประกันภัย” บอกเลิกกรมธรรม์ประกัน “โควิด เจอ จ่าย จบ” COVID 2 in 1